Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

agressie & geweld op de werkvloer

Agressie & geweld op de werkvloer

voor (zorg-)medewerkers die worden geconfronteerd met agressie & geweld

Agressie en geweld gericht tegen zorgmedewerkers en personeel van publieke diensten is helaas niet ongewoon meer. De meest extreme vormen halen de krant, en betreffen dan meestal medewerkers van politie, brandweer of ambulances tijdens acute incidenten. In omvang is dit het topje van een ijsberg. Agressie en geweld zijn, in iets minder zichtbare vorm, dagelijks onderdeel van de zorg en publieke diensten, en betreffen alle lagen, van receptioniste tot het hoofd van een psychiatrische unit. 

Het geweld betreft zowel verbaal als fysiek geweld incl. seksueel geweld, betreft geweld nú, maar ook de dreiging ermee later, en betreft niet alleen geweld richting de medewerker zelf maar ook richting diens naasten. In het Engels is er een goede geaccepteerde korte term voor dit geheel: workplace violence; in het Nederlands minder; wij gebruiken de afkorting AGW.

Als AGW-meting onderdeel is van een MTO zijn er 2 hoofddoelen, namelijk

  1. vaststellen in welke mate AGW voorkomt/voorkwam waarbij de ernst mede a.d.h.v. de gevolgen wordt vastgesteld, en
  2. vaststellen waar de organisatie evt. verbeterpunten heeft richting preventie, en voorkomen/verminderen impact op de werknemer.

vragenlijst

De aanname is dat met deze vragenlijst een eerste indruk wordt verkregen: op grond van resultaten kunnen vervolgstappen worden gezet, hetzij richting meer info verzamelen, of andere acties. Er is door slimme techniek geprobeerd de kans op eerlijke antwoorden te maximaliseren. 

Een van de technische hulpmiddelen daarbij is het zakelijk direct benoemen, zonder veroordelende toevoegingen, van waar het om gaat. 

De module AGW heeft de volgende indeling (submodules):

  • werknemer typering
  • vaststellen omvang AGW bij individu+omgeving, met onderscheid in type, ernst, frequentie
  • vaststellen van de gevolgen AGW bij individu op terrein van gezondheid en arbeid – deze dient men te relateren aan sommige gegevens die in de standaard MTO worden gevraagd, die hier niet worden herhaald
  • vaststellen van de bijdrage van de werksituatie, positief en negatief, aan optreden van AGW en aan gevolgen AGW, vragen om verbeteropties
  • algemene werktevredenheid ‘job satisfaction’

methodiek

Het gaat om een online vragenlijst, met primair screendoeleinden, die onderdeel deel is van een MTO meting zoals die door Triqs is ontwikkeld; de systematiek sluit hierbij aan. 

Triqs biedt voor uitvoering van de meting de volgende methodieken aan:

* Met name ‘routing’ (= het gericht overslaan van vragen, of juist stellen van vragen, n.a.v. eerder antwoorden) en ‘checken’ met controle vragen bij bijzonder antwoorden, kan alleen zeer beperkt bij papieren versie.

Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

doorlooptijd

De doorlooptijd van dit onderzoek zal ongeveer 6-8 weken zijn. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Dit is in overleg met uw projectleider af te stemmen.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: