Akwa GGZ ambulant

Akwa GGZ ambulant

meting voor cliënten die ambulante GGZ of VZ ontvangen

De meting Akwa GGZ ambulant is een cliënttevredenheidsmeting die jaarlijks verplicht is uit te voeren door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. De doelgroep van deze tevredenheidsmeting zijn cliënten die ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg(VZ) ontvangen in de ggz sector. Deze meting kan worden gebruikt voor het keurmerk Basis GGZ (KiBG).

vragenlijst

De vragenlijst Akwa ambulante GGZ of VZ is een vragenlijst voor personen van 16 jaar en ouder die zijn/worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. Deze vragenlijst is ontwikkeld door de Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa) en Significant en is gebaseerd op eerdere versies van de CQ-index kortdurencde ambulante GGZ en VZ.
De vragenlijst bestaat uit 22 vragen.
De vragenlijst begint met een inleiding, waarna achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen: bejegening, informatievoorziening, vervulling hulpwensen, bereikbaarheid van de behandelaar (hulpverlener), resultaat van de behandeling, medicijngebruik, een rapportcijfer en tot slot enkele vragen naar persoonskenmerken. De vragenlijst maakt gebruik van een 5-puntschaal met smileys.

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van de meting Akwa ambulante GGZ en VZ de volgende methodieken aan:


De meest gekozen methodiek bij dit type meting is digitaal / online. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel

Benieuwd hoe Triqs vernieuwend kan zijn voor uw organisatie?