Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Belastbaarheid mantelzorg

Belastbaarheid Mantelzorg

verplichte meting voor organisaties die wijkverpleging leveren

Vanaf 2021 is het voor zorgorganisaties van wijkverpleging verplicht om naast de PREM Wijkverpleging, een meting uit te voeren op het thema ‘belastbaarheid mantelzorg’. Ten behoeve van deze meting is een set indicatoren opgesteld,  bestaande uit een structuurindicator en twee procesindicatoren. Deze set indicatoren valt onder het kwaliteitskader wijkverpleging.

meetinstrument

Er zijn verschillende vragenlijsten in omloop. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de Caregiver Strain Index (CSI)
  • de Ervaren Druk voor de informele Zorg (EDIZ)
  • het screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronische Zieke Ouder (SACZO)

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van de meting de volgende methodieken aan:

De best passende methodiek zal uiteraard samen met u als opdrachtgever worden bepaald.

meetperiode

Van organisaties wordt gevraagd dat zij tussen 1 maart en 30 september 2022 de meetgegevens aanleveren bij Mediquest.
Naast de meting dient ook de aanlevering van de gegevens in de portal van Mediquest voor 1 oktober 2022 te zijn afgerond.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: