Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Beschermd wonen

Beschermd wonen

meting voor cliënten die beschermd wonen (BW) in een GGZ instelling

De meting GGZ beschermd wonen is een clienttevredenheidsmeting die jaarlijks verplicht is uit te voeren door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. De doelgroep van deze tevredenheidsmeting zijn clienten die beschermd wonen in een GGZ instelling.

vragenlijst

Voor deze cliënttevredenheidsmeting wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst Beschermd wonen (GGZ). Er is een reguliere lijst en een verkorte lijst beschikbaar. De langere vragenlijst bestaat uit 71 vragen en de verkorte lijst bestaat uit 44 vragen.
De vragenlijst begint met een aantal vragen over de bereikbaarheid van de begeleider. Daarna volgen vragen over achtereenvolgens de informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid, omgang met de begeleider, deskundigheid van de begeleider, veranderingen in klachten en functioneren, woon- en leefomstandigheden, aanbod van activiteiten, informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en vragen over een algemene mening over de instelling waar binnen tevens een algemeen cijfer gegeven kan worden aan de instelling. Tot slot kan de cliënt nog een aantal vragen over zichzelf invullen.

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:


De meting wordt meestal schriftelijk afgenomen middels cliëntbijeenkomsten . Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

doorlooptijd

De doorlooptijd van deze meting bedraagt meestal 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Dit is in overleg met uw projectleider af te stemmen.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: