Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kwaliteitsevaluaties Perspectief

Sluit onze ondersteuning aan op wat mensen willen? Wat doen we goed, wat kan beter? Hoeveel zeggenschap hebben de mensen die we ondersteunen?

Als deze vragen u bezig houden, dan zou een kwaliteitsevaluatie wellicht iets zijn voor uw organisatie.
Een evaluatie is te omschrijven als een bezoek dat één of meer dagen duurt. Een evaluatieteam verzamelt tijdens dit bezoek informatie door ontmoetingen en gesprekken met mensen die ondersteuning krijgen, hun familie, vrienden, ondersteuners en management.

Leidraad tijdens de evaluaties zijn de kwaliteitsstandaarden: zeggenschap, inclusie (gelijkwaardig meedoen en bijdragen aan de samenleving), respect & veiligheid en persoonlijke ondersteuning.De kracht van evaluaties ligt bij mensen zelf. Iedereen die bij de evaluatie betrokken is, kan aangeven wat hij of zij belangrijk vindt. Ieders mening en ervaring telt mee. Tegelijkertijd houdt een evaluatie mensen een spiegel voor, het zet mensen aan het denken. Over zichzelf, over de manier van ondersteunen, over mogelijke veranderingen. De evaluaties geven inzicht in zowel kwaliteit van leven als kwaliteit van zorg.

Netwerk Perspectief

Deze evaluaties zijn opgezet en ontwikkeld door Stichting Perspectief, waarvan leden later onder de naam Netwerk Perspectief  actief zijn gebleven in het verbinden en inspireren van mensen en organisaties rondom inclusie en zeggenschap. Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten zij , een groep van ZZP-ers, freelancers en vrijwilligers, het werk van Perspectief voort. Samen met mensen die zelf ondersteuning nodig hebben – waaronder mensen met een beperking en ouderen – werken we  aan een goed leven voor iedereen. Alle activiteiten zijn gericht op het bereiken van een inclusieve samenleving; een samenleving waar iedereen welkom is en waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.  Netwerk Perspectief motiveert en versterkt mensen om, ieder vanuit zijn of haar eigen kracht, samen te werken.

Uitvoering Evaluaties

De kwaliteitsevaluaties zijn in te zetten als instrument om te leren van cliëntenwaardering en het intern verbeterproces sturing te geven met als uitgangspunt de Kwaliteit van Leven van de mensen die ondersteund worden, onafhankelijk van de belangen van betrokken zorginstellingen, zorgkantoren of gemeentes.