Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meting voor vrijwilligers

Vrijwilligerstevredenheid

Ze zijn onmisbaar, vrijwilligers in de zorg. Hier vervullen zij diverse rollen, zoals het organiseren van activiteiten, één op één begeleiding, respijtzorg en nog veel meer. Vrijwilligers ontlasten de professionele zorg, waardoor zij meer tijd hebben voor de cliënt. Daarnaast zorgen ze er samen met mantelzorgers voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met voldoende ondersteuning.

De komende jaren wordt het belang van de inzet van vrijwilligers steeds groter, door onder andere de toenemende druk in de zorg door personeelstekort en de toename in het aantal ouderen. Het is dan ook  belangrijker dan ooit om niet alleen vrijwilligers te werven maar ze vervolgens ook aan de zorgorganisatie te binden.

Een goede start hiervoor is inzicht in de motivaties van vrijwilligers. Uit landelijk onderzoek door het SCP onder vrijwilligers in de zorg blijkt de grootste motivator dat men graag iets voor een ander wil kunnen doen. Op nummer twee staat dat men het leuk vindt om te doen en op nummer drie staat dat men het een zinvolle tijdsbesteding vindt. Dit onderzoek toont ook een aantal aandachtspunten. Zo geeft een op de vijf vrijwilligers in de zorg aan meer waardering te willen ontvangen en weet een op de acht vrijwilligers niet waar men terecht kan voor advies en ondersteuning.

Een ander belangrijk onderdeel van vrijwilligerswerk in de zorg is het contact met professionals en mantelzorgers. Hierbij is een goede samenwerking en afstemming essentieel, zodat de vrijwilliger zich gehoord en gewaardeerd voelt en er zoveel mogelijk tijd en aandacht naar de zorg en welzijn van de cliënt kan gaan. Ook verkleint het de kans op overbelasting.

Er zijn verschillende modellen bekend om de inzet van vrijwilligers en de samenwerking te optimaliseren, waaronder het WIFA model. WIFA staat voor: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. Deze onderwerpen komen terug in de vragenlijst van ons VTO.

Daarnaast is het ook mogelijk om niet alleen de vrijwilligers maar ook de zorgmedewerkers en de mantelzorgers te bevragen over de tevredenheid over de samenwerking. Deze set vragen kunnen als extra module aan het MTO worden toegevoegd. Op die manier krijgt de zorgorganisatie een beeld van de huidige stand van zaken vanuit het standpunt van de vrijwilliger, mantelzorger en professional. Deze inzichten kan men inzetten om het eigen vrijwilligersbeleid te optimaliseren en zo vrijwilligers de gewenste ondersteuning te geven.

Meer weten over wat we voor jullie als organisatie kunnen betekenen op het gebied van vrijwilligerstevredenheidsonderzoek? Neem dan contact op!