Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MTO Module Werkgeluk

Werkgeluk

Het is bekend dat werkgeluk en bevlogenheid van medewerkers belangrijk zijn voor het stimuleren van duurzame groei. Medewerkers die gelukkig zijn op hun werk en met het werk dat ze doen hebben over het algemeen een hogere productiviteit voor de werkgever, zijn creatiever in het kiezen van oplossingen, en zijn effectiever bij de uitvoering van hun werk. Maar wat is eigenlijk werkgeluk nu precies? Kan je werkgeluk meten? En kan je werkgeluk bij je medewerkers verhogen?

Voordat je een specifieke vragenlijst ontwikkeld moet je bedenken “wat is werkgeluk precies?”. Door welke factoren wordt dit beïnvloed? Hiervoor raadpleeg je diverse nationale en internationale onderzoeken naar werkgeluk. Hierin wordt duidelijk welke factoren invloed hebben op de beleving van medewerkers op hun werk die te maken hebben met plezier.

Voor deze specifieke klant hebben we een aangepaste vragenlijst gemaakt waarbij de voor hen relevante factoren aanwezig zijn en waarbij de organisatie werkgeluk van hun medewerkers meetbaar maakt en die leidt dat de organisatie keuzes kan maken om tot een duurzame oplossing te komen voor hun medewerkers.

Domeinen

Op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een aantal domeinen invloed hebben op de geluk beleving van de medewerker. Een aantal domeinen die belangrijk zijn hiervoor willen we graag toelichten.

Autonomie

De mate waarin de baan de werknemer aanzienlijke vrijheid, onafhankelijkheid en discretie biedt om het werk te plannen en de procedures in de baan te bepalen. Voor werkzaamheden met een hoge mate van autonomie hangen de resultaten van het werk af van inspanningen, initiatieven en beslissingen van de werknemers. In plaats van werkzaamheden die je in opdracht van een manager of een handleiding met werkprocedures uitvoert. Autonomie zorgt voor verhoging van persoonlijke verantwoordelijkheid waarbij eigen successen beter kunnen worden beleefd.

Groei / ontwikkeling / promotie

De mate van (ervaren) groeimogelijkheden, mogelijkheden tot promotie en zelfontwikkeling, de faciliterende rol die de organisatie hierin heeft leidt bij de medewerker tot een hogere beleving van werkgeluk.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het ontvangen van een promotie in de afgelopen 2 jaar leidt tot een hogere beleving van geluk op het werk, zelfs als deze wordt gecorrigeerd als er geen sprake is van loonsverhoging die zou samengaan met deze promotie. Als werknemers de overtuiging hebben dat dat een promotie binnen 2 jaar mogelijk is, verhoogd dit het gevoel van werkgeluk.

Zingeving

De zingeving van werk wordt gedefinieerd als het belang van de doelen van werk die verder gaat dan het verdienen van geld. Als medewerkers het gevoel hebben dat hun werk ook een bijdrage levert aan een betere duurzame samenleving, heeft dat een positief effect op het werkgeluk.

Andere domeinen

Naast bovenstaande domeinen tellen nog een aantal andere aspecten mee met het bepalen van het werkgeluk van de medewerkers. Zo bevragen we de medewerkers in onze vragenlijst ook op de ervaring met/tevredenheid over hun relaties met collega’s, werkdruk en werkinhoud, financiële vergoeding en feedback op hun eigen werkprestaties.


De module werkgeluk is voor al onze klanten beschikbaar, neemt u contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.