Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

MTO Module Werksfeer en veilige werkomgeving

Werksfeer en veilige werkomgeving

Aandacht voor een veilige werksfeer
In het afgelopen jaar ging er bij veel organisaties extra aandacht uit naar een goede en veilige werksfeer. In veel organisaties is de sfeer gelukkig goed, maar het kan helaas ook anders. Situaties die als onveilig of onprettig worden ervaren door medewerkers kunnen in eerste instantie zelfs onopgemerkt blijven in een organisatie. In de media kwamen ook meermaals beschuldigingen van ongepast gedrag naar voren. Met als groter voorbeeld de beschuldigingen bij The Voice, wat veel heeft losgemaakt.

Een goede werksfeer en een veilig werkklimaat zijn belangrijk. Medewerkers voelen zich daar goed bij, het werkt motiverend en is goed voor de samenwerking. Heeft u als werkgever zicht op hoe mensen zich voelen op het werk? Kan iedereen zichzelf zijn, voelen mensen zich niet buitengesloten of hebben ze last van pesterijen? Of erger, hebben ze eens te maken gehad met seksueel of ongepast gedrag? En kun jij als medewerker jezelf zijn op het werk en voel je je veilig?
Van negatieve situaties kan een medewerker veel last ondervinden, wat zich op verschillende manieren kan uiten.

Module werksfeer en veilig werken
In de module ‘werksfeer en veilig werken’ wordt de medewerker eerst 5 stellingen voorgelegd die gaan over de eigen ervaring over de werksfeer. Zoals in hoeverre voelt iemand zich op zijn gemak en voelt iemand zich er helemaal bij horen of juist buitengesloten?

Daarna wordt gevraagd of de medewerker zelf met verschillende vormen van ongepast gedrag/geweld te maken heeft gehad door medewerkers van hun eigen organisatie: pesterijen, verbaal geweld, lichamelijk geweld of intimidatie, en seksueel of ongepast gedrag. Ook wordt gevraagd of ze hier indirect mee te maken hebben gehad; ze hebben ongepast gedrag of geweld bij één van hun dagelijkse collega’s gezien of hebben ervan gehoord.

Een medewerker die een vorm van geweld of ongepast gedrag heeft meegemaakt, moet het bij iemand kwijt kunnen als hij/zij dat wil. Daarnaast is het belangrijk dat die melding serieus wordt genomen en indien gewenst er actie wordt ondernomen. Een veilige werkomgeving geeft medewerkers het gevoel dat ze het kunnen aangeven als ze ergens mee zitten en het kan de drempel verlagen om een melding te doen.

Maken medewerkers melding van geweld of ongepast gedrag? En als ze dit niet doen, wat is hiervan de belangrijkste reden? Op het moment dat iemand wel een melding heeft gedaan, bij wie hebben ze hun verhaal gedaan en is er eigenlijk iets mee gedaan?

Op deze vragen krijgt u als organisatie antwoord bij het afnemen van de module ‘Werksfeer en veilig werken’.

Gevolgen van een onveilige werkomgeving
De aard en de frequentie van het ongepaste gedrag kan meespelen in hoeverre een medewerker negatieve gevolgen ervan ervaart.
Een medewerker die niet goed in z’n vel zit, er tegenop ziet om naar het werk te gaan, zich somber en futloos voelt, heeft een verhoogd risico op ziekteverzuim of burn-out en een verminderde productiviteit.

Als werkgever kunt u middels de vragenlijst inzicht krijgen in de eventuele gevolgen van negatieve situaties die een medewerker of medewerkers hebben meegemaakt. En uiteindelijk is het belangrijkste doel preventie. Het voorkomen dat medewerkers een onprettige werksfeer ervaren of zich zelfs onveilig voelen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Wilt u als organisatie ook inzicht verkrijgen op welke manier dit thema bij jullie in de organisatie speelt? En waar u zich op kunt richten om een veiligere werksfeer te creëren als de uitkomsten van het MTO daar om vragen?

Of heeft u een ander onderwerp dat u graag onder uw medewerkers wilt uitvragen? Wij staan voor u klaar en denken graag met u mee!


De module werksfeer en veilige werkomgeving is voor al onze klanten beschikbaar, neemt u contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.