PREM Wijkverpleging

Vragenlijst

De PREM Wijkverpleging (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10, een aanbevelingsvraag (NPS), 2 open vragen (wat kan beter en waarover bent u zeer tevreden) en een aantal achtergrondvragen. Uiteraard is er de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

Klik hier om de vragenlijst te downloaden.

Uitvoering

De PREM Wijkverpleging kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kunt u de vragenlijst afnemen per post (schriftelijk), telefonisch, online of een combinatie hiervan. De zorgorganisatie mag ook zelf medewerkers inschakelen om via interviews de vragenlijst af te laten nemen maar die optie wordt afgeraden. Voor het uitvragen van de PREM wordt dringend geadviseerd een meetbureau in te schakelen.

Om onderling te kunnen leren en vergelijken maken zorgaanbieders de meetmethode die zij hanteren openbaar.

Steekproef en rapportage terugkoppeling

uitvraag PREM Wijkverpleging 2019De te hanteren steekproef bedraagt 175; kleinere zorgaanbieders benaderen al hun cliënten. Voor grote(re) organisaties betekent dit dat een afweging gemaakt moet worden op welk niveau u wilt leren en verbeteren. Wanneer u bijvoorbeeld regio’s met elkaar wilt vergelijken, betekent dit dat minimaal 175 cliënten per regio benaderd moeten worden. Wilt u teams vergelijken dan moet u voldoende cliënten per team betrekken.

De resultaten van de PREM Wijkverpleging worden op drie niveaus teruggekoppeld:

  • online via dashboard (Triqs) aan de organisatie en teams voor leren en verbeteren.
  • aan (toekomstige) cliënten, zodat zij aanbieders van wijkverpleging kunnen vergelijken op basis van kwaliteit. Triqs levert de resultaten aan bij Zorgkaart Nederland die zal zorgen voor publicatie ervan.
  • aan zorgverzekeraars, zodat zij deze informatie kunnen gebruiken in inkoopgesprekken met aanbieders.

Puntmeting vs. continue meten

Het is mogelijk deze PREM in een puntmeting, maar ook in een continue variant uit te voeren. In een puntmeting worden op een zeker moment alle cliënten (al dan niet aan de hand van een steekproef) bevraagd. Binnen een aantal weken heeft u een overzicht van hoe uw cliënten de dienstverlening hebben ervaren. In een continue meetproces krijgt u doorlopend informatie over de ervaringen van uw cliënten. Aan de hand van een dynamisch dashboard (www.zorgpeil.nl) krijgt u een terugkoppeling van de resultaten. Hoe een dergelijk continue meetsysteem ingericht kan worden lichten we u graag toe in een persoonlijk gesprek.

Meer weten?

Voor meer informatie over de PREM Wijkverpleging of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met Triqs. U kunt vragen naar Arthur Weynschenk of Joost Laninga.