Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

cliëntervaring meten zorg- en welzijn / sociaal domein

cliëntervaring meten

vragenlijsten die worden gebruikt bij het meten van cliëntervaringen 

doel van de meting

Voordat wordt gestart met het uitvoeren van een (cliënt)meting is het verstandig om na te denken over de thema’s die aan de cliënt worden voorgelegd. Ongeacht de gebruikte methodiek is er een vragenlijst nodig voor uitvoering van de meting. 

In veel gevallen is er al nagedacht over de inhoud van de vragenlijst en kan gebruik worden gemaakt van een eerder ontwikkelde vragenlijst. Dit kunnen vragenlijsten zijn die ontwikkeld zijn door de sector of een specifieke brancheorganisatie, maar ook Triqs ontwikkelt vragenlijsten volgens onze eigen STEPS methode.

vragenlijsten

Voor het uitvoeren van cliëntmetingen maakt Triqs gebruik van de vragenlijsten zoals vermeld op onze website. Deze vragenlijsten zijn ingedeeld per werkveld. Triqs is actief in de volgende werkvelden:

 • Waarderingen Zorgkaart Nederland
 • Geboortezorg / Kraamzorg
 • Kindzorg & Jeugdzorg 
 • Ouderenzorg (VVT)
 • Geneeskundige zorg
 • Farmacie
 • Maatschappelijke opvang 
 • zorg voor werk (UWV)
 • begeleiding & ondersteuning (Welzijn)
 • Gemeente (sociaal domein)
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Mocht u een specifieke vragenlijst niet terug kunnen vinden dan kunt u contact met ons opnemen. Triqs beschikt over de kennis en ervaring een maatwerk vragenlijst te ontwikkelen voor uw meting.