Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Clientervaringsonderzoek Jeugd (MCJO)

Cliëntervaringsonderzoek
Jeugd (MCJO)

een cliëntervaringsonderzoek Jeugd is een verplichte meting voor gemeenten

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd en de resultaten te publiceren. Dit kan via het Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en Ouders (MCJO). Met deze meting wordt onderzocht hoe de jongeren en ouders de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren, welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. De MCJO is niet primair bedoeld om inzicht te krijgen in het functioneren van afzonderlijke instellingen, of om te differentiëren naar doelgroepen (zoals GGZ).

Het rapporteren van de resultaten dienen alle gemeenten zelf te doen vóór 1 juli aan de hand van het nieuw ontwikkelde format (medio april 2021 beschikbaar gesteld door VNG).

vragenlijst

Er is een modelvragenlijst beschikbaar voor de jongere zelf en een vragenlijst voor de ouder(s), welke bestaan uit een set van 6 vragen (opgedeeld in subcategorieën). Deze modelvragenlijsten, zijn op verzoek van de VNG ontwikkeld door Stichting Alexander i.s.m. de Universiteit van Amsterdam, met medewerking van de gemeenten Alkmaar, Enschede, ’s Hertogenbosch, Hoorn, Maastricht, Tilburg en Utrecht, de landelijke cliëntenorganisaties vertegenwoordigd in de “Landelijke Werkgroep Cliëntenparticipatie” en de “Landelijke Werkgroep Kwaliteit en Toezicht”.

Per 2021 kunnen gemeenten het CEO Jeugd – binnen bepaalde voorgeschreven kaders – ook op een andere manier vormgeven. Ze kunnen het onderzoek beter laten aansluiten op hun eigen kennisbehoefte. Het staat de gemeenten ook vrij om de huidige standaard vragenlijst te blijven gebruiken. De 3 thema’s toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning en ervaren effect moeten aan de orde komen, welke onderzoeksmethode ook wordt gekozen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We denken graag met u mee.

Triqs biedt de volgende vragenlijsten aan:

  • De standaardlijst met 10 vragen
  • Een vragenlijst op maat, afgestemd op de kennisbehoefte van de gemeente en de doelgroep

methodiek

Per 2021 zijn gemeenten vrij om het cliëntervaringsonderzoek Jeugd op een andere manier vorm te geven dan middels het versturen van een vragenlijst. Neem contact met ons op om de wensen en mogelijkheden te bespreken voor het toepassen van een kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:


De meest gekozen methodiek bij vragenlijstonderzoek is door middel van een schriftelijke meting met postverzending. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

meetperiode

De doorlooptijd van deze meting is 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Ook is het mogelijk om een continue meting uit te voeren. De resultaten van een kalenderjaar dienen in ieder geval aangeleverd te worden vóór 1 juli in het daaropvolgende jaar via het nieuwe format. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanlevering.

VWS laat elk jaar een landelijke analyse van de ontvangen rapportages MCJO Jeugd uitvoeren. Dit levert (inhoudelijke) ‘rode draden’ op ten behoeve van een landelijk beeld van cliëntervaring.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard Gemeentepeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: