Meteen naar de inhoud

CLiK

CLiK

meting voor cliënten die kraamzorg ontvangen

De resultaten van deze meting geven inzicht in de ervaringen van cliënten met de kraamzorg en biedt concrete aandachtspunten welke richting kunnen geven aan de optimalisatie van de dienstverlening.  

 

vragenlijst

Voor de kraamzorg is de CLiK vragenlijst beschikbaar. CliK staat voor CLiënt informatie Kraamzorg.
Deze vragenlijst is ontwikkeld om meer uniformiteit aan te brengen en tegelijkertijd aan te sluiten bij de doelen van de kraamzorg. Als kraamzorgorganisaties hun zorg op dezelfde manier evalueren, zijn cijfers landelijk vergelijkbaar.
De vragenlijst is opgebouwd uit 6 modules en bevat in totaal 61 korte vragen. De vragenlijst begint met vragen over het algemeen oordeel over de kerntaken kraamzorg (Klaver 4; 4 vragen), daarna volgen vragen over het aantal uren ontvangen kraamzorg (4 vragen), de empowerment van de kraamvrouw middels de Maternity Empowerment Questionnaire (MEQ, 39 vragen), de ervaren gezondheid vandaag (EuroQoL, 6 vragen), het oordeel over de kraamverzorgende in het gezin (6 vragen), de keuze van cliënte voor deze kraamzorgorganistatie (1 vraag) en tot slot een aanbevelingsvraag.

De uitkomst van de vragenlijst biedt inzicht in de doelen van kraamzorg binnen de geboorteketen. Bovendien levert het op organisatieniveau input op voor opleidingsdoelen en kwaliteitsprocessen en de aansturing van kraamverzorgenden.

De CLiK vragenlijst kan samen met de postnatale ReproQ worden afgenomen. Cliënten worden dan maar één keer belast met een vragenlijst en het geeft een compleet beeld over de kwaliteit van de geleverde zorg. De CLiK en ReproQ leveren samen input voor kwaliteitsverantwoording, welke verplicht is gesteld door het Zorginstituut en CPZ.

 

methodiek

De uitvoering van de meting vindt online plaats. Cliënten ontvangen een mail met daarin een toelichting over het doel van het cliëntonderzoek en een link naar de vragenlijst. Cliënten die niet mee willen doen, kunnen zich tevens afmelden via een link. 

 

meetperiode

Het betreft een continue meting. Door een koppeling te realiseren met het registratiesysteem van de kraamzorgorganisatie (ISK), kan er periodiek data worden doorgestuurd van cliënten die een evaluatie dienen te ontvangen.

 

uitvoering

Triqs biedt via het dashboard Matriqs inzage in de resultaten van cliëntevaluaties op totaalniveau, maar ook op teamniveau en individueel niveau van de kraamverzorgende. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Deel
Deel
Deel

Benieuwd hoe Triqs vernieuwend kan zijn voor uw organisatie?

Triqs krijgt landelijke bekendheid na afronding onderzoek over Gezinsadvocaten.