Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

combinatie meting medewerkers client

medewerkers & cliënten meting

combineer de meting voor cliënten en medewerkers voor groei van uw organisatie

Het combineren van de meting voor medewerkers met de meting voor cliënten kan vernieuwende inzichten opleveren voor uw organisatie. Dit heeft te maken met het feit dat er een relatie is tussen het  welbevinden van de medewerker en de ervaring van de cliënt. Immers, als een medewerker beter in zijn/haar vel zit dan merkt de cliënt dat direct.

Om deze relatie zichtbaar te maken is bovenstaande illustratie ontwikkeld. Hierin gaan we uit van de volgende onderdelen:

meting
Het startpunt is het uitvoeren van twee metingen;  één voor de cliënten en één voor de medewerkers. Juist de combinatie van deze twee metingen levert extra informatie op. Bij het combineren van deze metingen worden thema’s uit de vragenlijst voor cliënten ook aan de medewerker gesteld. Dit levert het perspectief van de medewerker ten opzichte van die van de cliënt op. Op deze manier zijn we in staat het gedrag van de medewerkers te koppelen aan de ervaringen van de cliënten.

implementeren verbeterplan
De uitkomsten van de metingen worden verwerkt in een verbeterplan. Het doel van dit verbeterplan is het verbeteren en optimaliseren van de zorg. 

Verbeterplan groei organisatie

Bij het opstellen van een verbeterplan is het raadzaam rekening te houden met de 4 aandachtsgebieden:  cliënten, medewerkers, organisatie (processen) en het beschikbare budget. Maak daarbij ook onderscheid tussen de interne en externe focus, maar ook of de nadruk ligt op beheersing of ontwikkeling. Triqs kan u helpen met het opstellen van een verbeterplan om samen te kijken naar de mogelijkheden van groei voor uw organisatie.

werkplezier van medewerkers
Na het uitvoeren van de metingen en het implementeren van het verbeterplan zult u zien dat het werkplezier van de medewerkers positief wordt beïnvloed. De betrokkenheid zal toenemen en de medewerkers voelen zich thuis bij uw organisatie. 

ervaring van de zorg door cliënten
Als de medewerkers zich thuis voelen in de organisatie zal dat een positieve afstraling hebben op de zorg die wordt geleverd. De zorgmedewerkers zijn de vertegenwoordigers van de organisatie. De ervaring van de cliënt met de organisatie verloopt als het ware via de medewerker. Een betere ervaring van de cliënt zal zich vertalen in een hogere score.

waarderingen ZorgkaartNederland
Bij het uitvoeren van een meting maken wij gebruik van een vragenlijst die aangeleverd wordt aan ZorgkaartNederland. Alle waarderingen die afkomstig zijn uit de meting worden aangeleverd en na goedkeuring van de cliënt gepubliceerd.

vindbaarheid organisatie
ZorgkaartNederland wordt gebruikt als keuzeinformatie voor toekomstige cliënten. Dus een potentiële cliënt die bijvoorbeeld op zoek is naar wijkverpleging kan de waarderingen van de verschillende organisaties bekijken op ZorgkaartNederland en zo bepalen van welke zorginstelling ze zorg willen ontvangen. Met hogere scores valt uw organisatie simpelweg meer op.

instroom cliënten
Alle positieve effecten zullen uiteindelijk invloed hebben op de instroom van nieuwe cliënten. Als de organisatie beter zichtbaar is en de scores hoger zijn kan uw organisatie groeien tot de door u gewenste omvang.

Triqs levert graag haar bijdrage aan zinnige en doelmatige zorg. Met vernieuwende inzichten willen wij graag onze bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg. Daarom  ontvangt u korting bij uitvoering van een meting voor medewerkers én een meting voor cliënten. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.