Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

continue meting

continue meting

een doorlopende meting noemen we ook wel een continue meting

continue meting

De basis van een continue meting is dat een vragenlijst doorlopend aan een wisselende (cliënten)populatie wordt voorgelegd. Het is een voorbeeld van kort-cyclisch meten. Deze manier van meten levert een continue stroom aan informatie op waarmee de zorg kan worden verbeterd. Continue meten = continue verbeteren.

Continue meten is leren & verbeteren vanuit cliëntperspectief.

Bij een continue meting zal er op verschillende momenten in het jaar een vragenlijst verstuurd worden. Bij elke batch adviseren wij om een aantal vaste vragen, welke in lijn staan met de visie en identiteit van uw organisatie, terug te laten komen. Deze vragen kunnen aangevuld worden met vragen betreffende een thema welke op dat moment speelt. Op deze manier kunt u snel reageren met het aanpassen van de kwaliteit van uw dienstverlening, en staat uw cliënt centraal.

uitvoering

Dit type meting kan op meerdere manieren worden uitgevoerd, waaronder:

  • 1 keer per maand wordt door u een lijst met cliënten geupload in het onderzoeksportaal. Binnen 5 werkdagen na upload worden de cliënten uitgenodigd;
  • 1 of 2 keer per kwartaal wordt door u een lijst met cliënten geupload in het onderzoeksportaal. Binnen 5 werkdagen na upload worden de cliënten uitgenodigd;
  • via een automatische koppeling (webservice) worden dagelijks / wekelijks bestanden met cliënten naar Triqs gestuurd. Op een afgesproken moment, bijvoorbeeld een vrijdag, worden de cliënten uitgenodigd.

Een dergelijke meting is eigenlijk altijd maatwerk. In een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak zal worden beschreven welke doelgroep met welke frequentie en vragenlijst zal worden benaderd.

automatische koppeling (webservice)

Ten behoeve van een continue meting kan er een ICT-koppeling worden gebouwd met uw cliëntenregistratie systeem. Er wordt dan een koppeling gelegd tussen uw administratie en ons onderzoeksplatform.
Op basis van een trigger (bijvoorbeeld einde zorg of 2 maanden na intake) gaat er een bericht naar ons platform dat de cliënt automatisch uitnodigt. Er hoeft dus geen data meer apart aangeleverd te worden, de meting wordt automatisch uitgevoerd en de resultaten zijn in ons dashboard zichtbaar.

Deze manier van meten doen wij op grote schaal in de geboortezorg met behulp van ons dashboard maTriqs.

resultaten

De resultaten van uw continue meting zullen worden gepresenteerd in ons realtime online dashboard. Afhankelijk van het type zorg dat u levert hebben wij verschillende dashboards beschikbaar. 

voordelen

  • Geeft u een doorlopend en realtime inzicht in klachten en kansen die leven bij uw cliënten;
  • Cliënten krijgen de kans en mogelijkheid om direct hun feedback te geven. Bij traditioneel onderzoek wordt het 1 keer per 1 of 2 jaar afgenomen.
  • Direct handelen bij een eventuele klacht verkregen door een continue meting.
  • Aansluitend op een continue meting kunnen verdiepende interviews worden gehouden.