De mogelijkheden

Triqs is een vernieuwend onderzoeksbureau. Daarom zijn de mogelijkheden bij Triqs ook anders dan dat u gewend bent. Wij denken graag met u mee, zijn gefascineerd door technische oplossingen en beginnen elk traject bij de opdrachtgever en de dialoog over wat belangrijk is in het meettraject.

De werkwijze van Triqs

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een aantal principes:

Sta niet stil!

Producten en dienstverlening zijn nooit af; we realiseren ons dat het altijd beter kan. Continue verbetering is een belangrijk motto binnen onze organisatie. Dit geldt voor de vaardigheden en competenties van onze medewerkers, maar zeker voor de samenwerking met onze klanten en partners.

Stel de klant centraal!

Dit geldt voor Triqs, maar we houden hierbij ook rekening met de klant van de klant. We gaan op zoek naar de verwachtingen en behoeften van onze klant, maken die inzichtelijk en nemen de opdrachtgever mee in het verbeteren van onze producten en dienstverlening. Deze verbetering werkt door tot in de dienstverlening van de opdrachtgever naar zijn klant.

Maak van specialisten, generalisten!

We werken graag met multidisciplinaire teams. Op deze wijze kunnen onze specialisten samenwerken in teamverband en hun eigen specialiteit/kennis inpassen in onze producten en diensten. We verwachten dan ook dat ze kunnen samenwerken met anderen die buiten hun professie staan.

Small is Beautiful!

We willen niet de grootste zijn maar wel de beste! Klanttevredenheid is belangrijk voor ons. Niet alleen omdat we dergelijke onderzoeken voor onze klanten uitvoeren, maar ook omdat dit de basis is van ons bestaansrecht. We willen niet alleen weten hoe tevreden onze klant is maar we streven er naar om van onze klanten, tevreden klanten te maken. Onze dienstverlening is full service waarbij we trachten zoveel mogelijk werk uit de handen van onze klant halen. Onze producten moeten daadwerkelijk waarde toevoegen aan onze opdrachtgevers en hun klanten.

Bezint eer je begint!

We hebben het hier niet over bedachtzaamheid maar hoe op een gestructureerde manier innovatie kan worden ingezet voor de organisatie en voor de klant. Voorbereiding is hierin belangrijk, we zullen uitgebreid de tijd nemen om, via outside in denken, de mogelijke oplosrichtingen verder uit te werken. Deze processen doen we graag samen met de klant, partners of zelfstandige professionals.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We proberen onze werk te doen met passie, deskundigheid en met plezier. Dit betekent dat we als werkgever, leverancier, opdrachtgever en partner ons verantwoordelijk voelen voor onze mensen, producten, diensten en co-creaties. We proberen meer te doen dan wat ons via wet- en regelgeving wordt opgedragen. Principes als vertrouwen, integriteit, betrouwbaarheid willen we toepassen in ons zakendoen als bedrijf en onze manier van handelen als medewerker.