Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site valt onder het auteursrecht van Triqs.
Elk onbevoegd gebruik van enig materiaal van deze site is in strijd met het auteursrecht en andere wetgeving.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Triqs zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Triqs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Triqs garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Triqs wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met alle redelijke zorg en met de bezoeker van deze website in gedachten. Wij kunnen echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.