Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

face-to-face

mondelinge dataverzameling

mondelinge dataverzameling aan de hand van face-to-face interviews

face-to-face

Een dataverzameling met behulp van face-to-face interviews houdt in dat de vragenlijsten mondeling worden afgenomen. De respondent wordt dan op een afgesproken dag en tijdstip bezocht door een interviewer van Triqs. Het onderzoek wordt kort toegelicht waarna de vragenlijst samen doorlopen wordt. De interviewer vult de gegeven antwoorden in onze onderzoekstool in. Voordelen van deze methode zijn: hogere respons, passend bij doelgroepen oudere en/of demente respondenten, en minder onvolledig ingevulde vragenlijsten.

 

uitnodiging

Voor fysieke mondelinge afname wordt er samen met Triqs data en tijdstippen afgesproken waarop een interviewer langs kan komen om de interviews af te nemen. Het is belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de agenda van de respondent zodat de interviewer niet voor een dichte deur staat. De locaties en respondenten worden tijdig op de hoogte gesteld van het onderzoek en de interviewer die langs komt.

 

vragenlijst invullen

De vragenlijst wordt mondeling afgenomen met de respondent. De interviewer zal eerst een korte toelichting geven over het onderzoek en een uitleg over het invullen van de vragenlijst. De respondent kan op dit moment (maar ook op elk moment tijdens de meting) aangeven alsnog niet te willen meewerken aan het onderzoek, dan wordt hij/zij afgemeld. Samen met de respondent wordt de vragenlijst doorlopen: de interviewer leest de vraag voor met de daarbij behorende antwoordopties, de respondent noemt de voor hem/haar best passende optie, waarop de interviewer deze invult. Antwoorden op open vragen worden door de interviewer ook ingevuld. 

 

verwerking

De door de interviewer ingevulde vragenlijsten komen direct in onze onderzoektool terecht. Met name antwoorden op open vragen worden nog een keer gecontroleerd op onder andere herleidbaarheid en privacy informatie.


Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van mondelinge dataverzameling voor jouw meting? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de projectleiders van Triqs.