NIEUWS
People Meeting Seminar Office Concept

Focusgroepen

Leestijd: 2 minuten

De uitkomsten van een meting geven aan waar cliënten tevreden over zijn en waar cliënten ontevreden over zijn. Maar het biedt nog geen inzicht in het waarom achter deze mate van tevredenheid. Daarom bieden wij het focusgroep onderzoek aan als verdieping van de uitkomsten van de meting.

Het focusgroep onderzoek bestaat uit groepsgesprekken met meerdere cliënten. Zoals de term al zegt ligt de focus op een specifiek thema, vaak een thema waar in het kwantitatieve onderzoek relatief slecht op gescoord wordt. In het groepsgesprek wordt dit thema verder uitgediept aan de hand van een topiclist of semigestructureerde vragenlijst. De voordelen van zo’n groepsgesprek zijn dat cliënten vaak een lagere drempel ervaren voor het delen van hun ervaringen, dat de discussie gestimuleerd wordt en dat veel verdiepende informatie in relatief korte tijd vergaard kan worden. Daarmee bieden focusgroepen goede handvatten voor verbeterplannen en – acties.

De groepsgesprekken worden geleid door een ervaren gespreksleider. Hij/zij heeft oog voor de groepsdynamica maar is tevens een goede luisteraar en doorvrager. De gespreksleider wordt ondersteund door een onderzoeker die aantekeningen maakt en in de gaten houdt of alle vragen/topics aan bod komen.

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel