GGZ ambulant

GGZ ambulant

meting voor cliënten die ambulante GGZ ontvangen

De meting GGZ ambulant is een clienttevredenheidsmeting die jaarlijks verplicht is uit te voeren door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. De doelgroep van deze tevredenheidsmeting zijn clienten die ambulante zorg ontvangen in de ggz sector.

vragenlijst

De vragenlijst CQI Kortdurende ambulante GGZ is een vragenlijst voor personen van 16 jaar en ouder die zijn/worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg. Deze vragenlijst bestaat uit 24 vragen.
De vragenlijst begint met een inleiding, waarna achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen: bejegening, vervulling hulpwensen, bereikbaarheid van de behandelaar (hulpverlener), informatievoorziening, keuzemogelijkheden, evaluatie, beoordeling en tot slot enkele vragen naar persoonskenmerken.

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:


De meest gekozen methodiek bij dit type meting is door middel van uitreiken of digitaal. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

doorlooptijd

De doorlooptijd van deze meting bedraagt meestal 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Dit is in overleg met uw projectleider af te stemmen.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel

Benieuwd hoe Triqs vernieuwend kan zijn voor uw organisatie?