Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
NIEUWS
ISO 20252

Hercertificering ISO 20252 behaald

Leestijd: 2 minuten

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Triqs voldoet aan de ISO 20252:2012, daarom adviseert het certificatieteam certificering conform ISO 20252:2012 te continueren.

Bovenstaande reactie is een strofe uit het onderzoeksverslag van CIIO, de certificerende organisatie die onderzoek heeft uitgevoerd omtrent hercertificering ISO 20252. We zijn blij met deze uitslag en zien hierin een bevestiging van ons hoge kwaliteitsniveau richting onderzoek en opdrachtgevers.

Over ISO 20252

In 2006 is de norm ISO 20252 voor marktonderzoek in internationaal verband vastgesteld. Met de komst van ISO 20252, specifiek bedoeld voor de marktonderzoeksbranche, is sprake van een algemene standaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van marktonderzoeksprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de deelnemende marktonderzoekbureaus.

Het doel van de conformiteit met de norm en de toetsing daarvan is het transparant maken van het marktonderzoekproces waardoor opdrachtgevers van marktonderzoekbureaus zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Slecht uitgevoerd marktonderzoek vergroot de kansen op economische schade bij opdrachtgevers van marktonderzoek in aanzienlijke mate, met alle negatieve maatschappelijke consequenties van dien. Door toepassing van de ISO norm 20252 hebben opdrachtgevers de zekerheid dat hun opdrachten volgens genormeerde kwaliteitseisen inzake marktonderzoek uitgevoerd worden.

Deel
Deel
Deel