Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

meting voor cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen

De resultaten van deze meting geven inzicht in de ervaringen van cliënten met de huishoudelijke hulp en biedt concrete aandachtspunten welke richting kunnen geven aan de optimalisatie van de dienstverlening.

Vragenlijst

De vragenlijst voor thuiswonende cliënten van aanbieders van hulp bij het huishouden bestaat uit 71 vragen en begint met en aantal vragen over de ontvangen zorg. Daarna volgen vragen over de wachttijd vóór de start van de hulp bij het huishouden, de afspraken over de hulp, de communicatie, de bejegening en privacy, de betrouwbaarheid, de deskundigheid en de effectiviteit. Tevens wordt aan de cliënt een algeheel oordeel over de zorg gevraagd door middel van een rapportcijfer én wordt aan de cliënt gevraagd of hij of zij de instelling aan vrienden en familie zou aanbevelen. Dit is de zogeheten NPS-score. De vragenlijst eindigt met vragen naar persoonskenmerken en twee open vragen naar verbetermogelijkheden. Er kan ook worden gekozen voor een verkorte versie van de vragenlijst (49 vragen). Hierbij is de standaard vragenlijst ingekort met behulp van betrouwbaarheidsanalyses. Het voordeel van een verkorte vragenlijst is dat het voor de respondent gebruiksvriendelijker is om het in te vullen, het kost minder tijd. Aan de andere kant biedt de standaard vragenlijst meer informatie.

Daarnaast is er de mogelijkheid de vragenlijst aan te vullen met extra vragen.

Methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van de meting de volgende methodieken aan:

De meest gekozen methodiek bij dit type meting is door middel van een schriftelijke meting met postverzending. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van deze meting is 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport.

Het is in overleg met uw projectleider ook mogelijk om de doorlooptijd te verkorten of te verlengen.

Uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: