Meteen naar de inhoud
NIEUWS
47-1

Interactief dashboard en ICHOM

Leestijd: 5 minuten

ICHOM staat voor International Consortium for Health Outcome Measurements. Het is een non-profit organisatie die tot doel heeft om voor zoveel mogelijk ziektebeelden een gestandaardiseerde set van meetinstrumenten/vragen te ontwikkelen om kwaliteit van zorg te meten. ICHOM baseert zich daarbij op value based healthcare. Dat wil zeggen dat kwaliteit van zorg bepaald wordt door te kijken naar de waarde die toegevoegd is in relatie tot de kosten van de gegeven zorg. De toegevoegde waarde wordt bepaald door patiëntgerapporteerde uitkomsten (ook wel bekend als PROMS).

Bij het ontwikkelen van een set vragen/meetinstrumenten bij een ziektebeeld wordt samenwerking gezocht tussen professionals en patiënten. Op dit moment heeft ICHOM voor 24 ziektebeelden sets beschikbaar, onder andere zwangerschap & geboorte, borstkanker, hartfalen, dementie, beroerte, longkanker en depressie en angst. Een volledig overzicht van beschikbare sets is te vinden op http://www.ichom.org/medical-conditions.


Het meten met een ICHOM set

Het meten van patiëntgerapporteerde uitkomsten gebeurt op verschillende momenten. Doorgaans wordt bij het eerste contact een eerste set vragen gesteld zodat vastgesteld kan worden wat de gezondheidsstatus van een patiënt op dat moment is. Dit maakt het mogelijk om de gezondheidswinst na afloop van het zorgtraject vast te stellen. Gedurende het zorgtraject kunnen verschillende vragenlijsten voorgelegd worden aan de patiënt afhankelijk van de kenmerken van het zorgtraject en/of de kenmerken van het ziektebeeld. Naast uitkomstmaten worden ook demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht, en andere relevante patiëntkenmerken vastgelegd. Met behulp van deze kenmerken kunnen verschillen tussen patiëntgroepen vastgesteld worden.


Toegevoegde waarde ICHOM 

ICHOM focust zich op de uitkomsten die patiënten behalen naar aanleiding van de ontvangen zorg. Het toepassen van de methode van ICHOM op uw zorgverlening geeft u antwoord op de vraag of de geleverde zorg ook daadwerkelijk effect heeft gehad. Door ICHOM bij al uw patiënten uit te vragen kunt u per patiënt de gezondheidswinst monitoren en indien nodig tijdig ingrijpen, bijvoorbeeld als ongewenste uitkomsten optreden. Daarmee biedt deze uitvraag u informatie per patiënt en informatie op organisatieniveau door data van alle patiënten te bundelen.

Het dashboard dat Triqs heeft ontwikkeld ondersteunt zowel deze individuele terugkoppeling als de terugkoppeling op organisatieniveau. Zo is het voor zorgverleners mogelijk om in te loggen en de gegevens van de patiënten die zij behandelen in te zien (uiteraard na toestemming van de patiënt). Voor managers biedt het dashboard geaggregeerde scores en benchmarkinformatie ten behoeve van de verantwoording over geleverde zorg en het opstellen van verbeterplannen.

Deel
Deel
Deel

Gevonden wat u zocht of kunnen we u verder helpen?