Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten!

We hopen natuurlijk dat u helemaal tevreden bent met de manier waarop we onze dienstverlening uitvoeren. Maar als u vindt dat het beter of anders kan, willen we dit graag van u weten. Wanneer u ontevreden bent, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Vaak is een telefoontje voldoende om het misverstand te verhelpen. Maar mocht u het oneens zijn met onze oplossing, dan kunt u een klacht bij ons indienen. 

 

klacht indienen

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk of online te worden ingediend. U kunt de inhoud en aanleiding van uw klacht mailen naar klachten@triqs.nl  Het postadres voor het schriftelijk indienen van een klacht is 

Triqs
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 30172
8003CD Zwolle

 

reactie

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht zal er contact met u worden opgenomen. Als de klacht niet direct wordt opgelost geven we een inschatting hoe lang het gaat duren. We proberen dat binnen vier weken te doen. We registreren de klacht, de betrokken personen, de oplossing en de datum van afhandeling. Daarna sluiten we het dossier.