Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Klanttevredenheidsonderzoek UWV Scholingsdiensten

Scholingsdiensten (UWV)​

verplichte meting voor scholingsaanbieders

Het KTO (klanttevredenheids onderzoek) UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) Scholingsdiensten is een onderzoek dat verplicht is voor leveranciers die een Raamovereenkomst Scholingsdiensten hebben met het UWV voor het uitvoeren van scholingsdiensten onder één van de percelen ‘opleidingen’, ‘Functiegerichte vaardigheidstrainingen’, ‘Leerbanen’ of ‘Ervaringscertificaten’.

In dit tevredenheidsonderzoek laat het scholingsbedrijf zijn klanten van UWV vragen naar de mate van hun tevredenheid over de door het bedrijf geleverde dienstverlening.

vragenlijst

Per perceel, of bij het perceel ‘Functiegerichte vaardigheidstrainingen’ per cluster (‘Trainingen voor het beroep chauffeur’, ‘Veiligheidscertificaten’ of ‘Overig’), wordt de tevredenheid tot uitdrukking gebracht in een rapportcijfer. Per perceel of cluster moet een gemiddeld cijfer van 8 worden behaald.

De vragenlijst bestaat uit 14 vragen. De vragenlijst begint met een aantal algemene stellingen over de gevolgde opleiding en een rapportcijfer.

Dan volgen er een aantal ervaringsvragen over de bereikbaarheid en snelheid, medewerkers en een eindoordeel over de opleiding. De vragenlijst eindigt met een open vraag naar aanvullende opmerkingen over de opleiding of de opleider.

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:

De meest gekozen methodiek bij deze meting is online dataverzameling. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

meetperiode

De doorlooptijd van deze meting bedraagt meestal 10 weken en vindt plaats na het kalenderjaar waarover de meting gaat. Het kan echter ook mogelijk zijn om de meting continu over het kalenderjaar uit te voeren. De resultaten van een kalenderjaar dienen in ieder geval aangeleverd te worden voor uiterlijk 1 maart in het daaropvolgende jaar.

uitvoering

Er zijn een aantal eisen verbonden aan deze metingen, waaronder een minimale respons van 50% (<10 klanten)  tot 25% (>100 klanten). 

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: