Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen

Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen

onderzoek vanuit de Participatiewet 

Naast het CEO Wmo en het MCJO voor de Jeugd zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Werk en Inkomen vanuit de Participatiewet. De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en/of bijstandsuitkering sneller en makkelijker aan het werk gaan (participeren). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van (maatschappelijke) ondersteuning aan haar inwoners. Het is daarom goed om inzicht te krijgen in de ervaringen van klanten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening. De meting is tot nog toe niet aan eisen of voorwaarden verbonden.

Veel gemeenten die de metingen CEO Wmo en/of het MCJO Jeugd uitvoeren, combineren deze metingen met een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Werk en Inkomen.

vragenlijst

Het KTO Werk en Inkomen (klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen) bestaat uit een vragenlijst van 51 vragen, verspreid over tien thema’s, namelijk: Oordeel dienstverlening , Balie, Bereikbaarheid, Informatievoorziening, Intakegesprek, Medewerkers, Begeleiding naar werk, Het re-integratietraject, Achtergrond cliënt, Eindoordeel afdeling sociale zaken.

Daarnaast kunnen gemeenten naar wens het onderzoek uitbreiden, bijvoorbeeld door extra vragen toe te voegen aan de vragenlijst of door een verdiepend onderzoek te starten naar aanleiding van de uitkomsten op de vragenlijst.

Triqs biedt de volgende vragenlijsten aan:

  • De KTO vragenlijst Werk en Inkomen (51 vragen)
  • Een vragenlijst op maat, afgestemd op de kennisbehoefte van de gemeente en de doelgroep

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:


De meest gekozen methodiek bij vragenlijstonderzoek is door middel van een schriftelijke meting met postverzending. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

meetperiode

De doorlooptijd van deze meting is 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Ook is het mogelijk om een continue meting uit te voeren.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard Gemeentepeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: