Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

medewerkersonderzoek gemeente (MTO)

Medewerkers onderzoek gemeente

onderzoek onder medewerkers specifiek voor gemeentes (MTO gemeente)

De meting voor medewerkers die werkzaam zijn bij gemeentelijke organisaties (MTO gemeente) geeft inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid en bied aanknopingspunten voor het versterken van de binding tussen de organisatie en de medewerkers. De dialoog voor het samen verbeteren wordt geopend waardoor deze meting steeds meer en vaker wordt gezien als belangrijk instrument van een zelflerende organisatie.

vragenlijst
De basis-vragenlijst voor deze meting bestaat uit 75 vragen, verdeeld over diverse thema’s en onderwerpen waaronder de inhoud van het werk, collega’s & sfeer, leidinggevende(n) en  communicatie. Daarnaast worden er ook vragen gesteld over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (waaronder PSA – psychosociale arbeidsbelasting) en persoonlijke ontwikkeling. De vragenlijst is zo opgezet dat bij elk thema een cijfer wordt gegeven voor zowel de tevredenheid als de belangrijkheid. Dit biedt extra aanknopingspunten voor het prioriteren van de verbetervoorstellen. 

Uiteraard kunnen er onderwerpen en of vragen toegevoegd worden aan de vragenlijst, die van extra waarde zijn voor de organisatie en extra aanknopingspunten kunnen opleveren bij de rapportage.

methodiek
Triqs biedt voor uitvoering van deze meting voor medewerkers die werkzaam zijn in een gemeentelijke organisatie de volgende methodieken aan:

waarbij online de meest voorkomende methodiek is. Uiteraard zal de best passende methodiek samen met u als opdrachtgever worden bepaald.

doorlooptijd
De doorlooptijd van deze meting zal ongeveer 6-8 weken zijn. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van (digitale) verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Triqs denkt graag met u mee als het gaat om een ideale planning binnen uw kwaliteitsagenda, mogelijk in combinatie met de uitvoering van een meting onder uw burgers / inwoners.

uitvoering
Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard Gemeentepeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: