Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

medewerkersonderzoek zorg (MTO)

Medewerkers onderzoek (MTO) zorg

onderzoek onder medewerkers in de zorgsector (MTO zorg)

De meting voor medewerkers in de zorgsector (MTO zorg) geeft inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid en bied aanknopingspunten voor het versterken van de binding tussen de organisatie en de medewerkers. De dialoog voor het samen verbeteren wordt geopend waardoor deze meting steeds meer en vaker wordt gezien als belangrijk instrument van een zelflerende organisatie.

vragenlijst
De basis-vragenlijst voor deze meting bestaat uit 75 vragen, verdeeld over diverse thema’s en onderwerpen waaronder de inhoud van het werk, collega’s & sfeer, leidinggevende(n) en  communicatie. Daarnaast worden er ook vragen gesteld over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (waaronder PSA – psychosociale arbeidsbelasting) en persoonlijke ontwikkeling. De vragenlijst is zo opgezet dat bij elk thema een cijfer wordt gegeven voor zowel de tevredenheid als de belangrijkheid. Dit biedt extra aanknopingspunten voor het prioriteren van de verbetervoorstellen. 

Uiteraard kunnen er onderwerpen en of vragen toegevoegd worden aan de vragenlijst, die van extra waarde zijn voor de organisatie en extra aanknopingspunten kunnen opleveren bij de rapportage.

vertalingen
Doorlopend zijn we bezig onze vragenlijst(en) te ver-/hertalen in andere talen. Op dit moment is de vragenlijst beschikbaar in het Nederlands, Engels en Turks. Andere talen kunnen uiteraard in overleg worden opgemaakt.

Door gebruik van een vragenlijst in eigen taal zullen de vragen beter worden begrepen waardoor de resultaten betrouwbaarder worden. Daarnaast zal de respons van het onderzoek worden verhoogd. 

aanvullende module
In deze meting is het mogelijk een aanvullende cliëntmodule op te nemen. Deze module legt een relatie tussen de gedragsindicatoren van de medewerker en de ervaringen van de cliënt. Om deze relatie inzichtelijk te maken worden extra vragen toegevoegd aan de vragenlijst. De extra vragen sluiten aan bij de thema´s die bij de cliënten worden uitgevraagd, waardoor er van 2 kanten naar hetzelfde thema wordt gekeken.

Deze aanvullende module biedt inzicht in de verklaring van cliëntervaring vanuit het oogpunt van de medewerker. 

methodiek
Triqs biedt voor uitvoering van deze meting voor medewerkers in de zorgsector de volgende methodieken aan:

waarbij online de meest voorkomende methodiek is. Uiteraard zal de best passende methodiek samen met u als opdrachtgever worden bepaald.

doorlooptijd
De doorlooptijd van deze meting zal ongeveer 6-8 weken zijn. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van (digitale) verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Triqs denkt graag met u mee als het gaat om een ideale planning binnen uw kwaliteitsagenda, mogelijk in combinatie met de uitvoering van een meting onder uw cliënten.

uitvoering
Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: