Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

MTO Werkgeluk

MTO Werkgeluk

onderzoek naar werkgeluk onder medewerkers

Werkgeluk is een actueel thema waar veel over geschreven wordt. Het is hierbij van belang om betrouwbare bronnen te raadplegen. Na een literatuuronderzoek naar werkgeluk heeft Triqs de huidige MTO werkgeluk vragenlijst opgesteld waarin de domeinen van werkgeluk zijn opgenomen.  Hierdoor krijgen organisaties een beeld van het werkgeluk van de medewerkers in de organisatie.

Werkgeluk en bevlogenheid zijn belangrijk voor het stimuleren van duurzame groei. Als werkgever zorg dragen voor een omgeving waarin medewerkers zich goed voelen en gemotiveerd zijn. Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk hebben over het algemeen een hogere productiviteit, hogere voldoening, zijn creatiever, en zijn effectiever in hun werk. Andersom is er meer kans op ziekteverzuim en verloop van personeel als medewerkers zich niet gelukkig voelen in hun werk.

De volgende 9 domeinen (ook wel determinanten genoemd) van Werkgeluk worden gehanteerd: autonomie, communicatie, financiële vergoeding, persoonlijke ontwikkeling, relatie met collega’s, zingeving, feedback, werkinhoud en werkdruk. In de MTO vragenlijst zijn per domein meerdere vraagstellingen opgenomen die samen het domein vertegenwoordigen.

vragenlijst
De vragenlijst voor deze meting bestaat uit 83 vragen, verdeeld over diverse thema’s waarin de werkgeluk domeinen zijn verweven.

De eerste thema’s gaan over de werkzaamheden van de medewerkers: inhoud van het werk, zingeving, autonomie en werkdruk. Daarna volgen thema’s over de sfeer in de organisatie en het contact met collega’s: werksfeer, collega’s, leidinggevenden en communicatie.  Vervolgens komen thema’s aan bod over de persoonlijke ontwikkeling, het salaris en het aantal werkuren: persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. Indien van toepassing wordt het thema bereikbaarheid uitgevraagd. Tot slot wordt een vraag gesteld over de totale tevredenheid over de organisatie: totaalbeeld.

De vragenlijst is zo opgezet dat medewerkers bij elk thema een cijfer kunnen geven over hun tevredenheid met betrekking tot het thema en hoe belangrijk ze het thema vinden.  Het combineren van deze informatie biedt extra aanknopingspunten voor het prioriteren van de verbetervoorstellen. 

Uiteraard kunnen er onderwerpen en/of vragen toegevoegd worden aan het einde van de vragenlijst, die van extra waarde zijn voor de organisatie en extra aanknopingspunten kunnen opleveren bij de rapportage.

In de rapportage wordt een terugkoppeling gegeven op alle bovengenoemde thema’s uit de MTO vragenlijst met daarnaast een apart hoofdstuk over de domeinen van Werkgeluk.

aanvullende module
In deze meting is het mogelijk een aanvullende module op te nemen:

methodiek
Triqs biedt voor uitvoering van deze meting voor medewerkers in de zorgsector de volgende methodieken aan:

waarbij online de meest voorkomende methodiek is. Uiteraard zal de best passende methodiek samen met u als opdrachtgever worden bepaald.

doorlooptijd
De doorlooptijd van deze meting zal ongeveer 6-8 weken zijn. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van (digitale) verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Triqs denkt graag met u mee als het gaat om een ideale planning binnen uw kwaliteitsagenda, mogelijk in combinatie met de uitvoering van een meting onder uw cliënten.

uitvoering
Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: