Leestijd: 3 minuten

Tevreden klanten is iets waar elke organisatie naar streeft. Echter, wij zijn ervan overtuigd dat er een sterke relatie bestaat tussen tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers en tevredenheid van de klanten. Tevreden medewerkers hebben een positieve invloed op hun omgeving, en dus ook op hun klanten. Een eerste stap om te komen tot tevreden medewerkers is het houden van een tevredenheidsonderzoek (MTO). In dit onderzoek komen verschillende aspecten die de tevredenheid van de medewerker beïnvloeden aan de orde. Deze 1e meting vormt vervolgens het startpunt van de weg naar tevreden klanten.

 

Tevreden, betrokken of bevlogen?

Er is een wezenlijk verschil tussen tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Tevredenheid is een weergave van een stemming en is vooral gekoppeld aan tevredenheid over het werk zelf. Het drukt niet uit wat een medewerker wil bijdragen aan de organisatie. Betrokken medewerkers staan achter de doelen van de organisatie en geven aan hoe die verbeterd kunnen worden. Zij voelen zich emotioneel verbonden met de organisatie en zijn daardoor bereid zich extra in te zetten. Bevlogen medewerkers werken graag bij een bedrijf dat hen in staat stelt om samen met anderen de top te bereiken en draagt hier met plezier aan bij door datgene te doen waar hij/zij goed in is en energie van krijgt.

Organisaties met tevreden medewerkers maken niet per definitie meer winst, organisaties met sterk betrokken medewerkers wel. Van hun extra inzet gaat bovendien een wervend effect uit naar klanten en potentiële medewerkers. Alleen tevredenheid meten levert uiteindelijk minder aanknopingspunten op dan het meten van betrokkenheid.

Met behulp van de methodiek van Triqs kunt u zowel de tevredenheid, de betrokkenheid en de bevlogenheid van uw medewerkers meten. Zowel schriftelijk als online onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel
Joost Laninga

Joost Laninga

"Zakelijk en persoonlijk valt prima te combineren."