Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

online

online dataverzameling

digitale vragenlijsten die online worden ingevuld 

online

Een online dataverzameling houdt in dat de vragenlijsten digitaal worden ingevuld door de respondenten. De respondent ontvangt dan een email met uitleg en een link naar de online vragenlijst die ingevuld kan worden in onze onderzoekstool. De resultaten komen direct bij ons binnen.
Voordelen van een online dataverzameling zijn: relatief snel en makkelijk te versturen, resultaten zijn direct beschikbaar, en het is geschikt voor grote groepen respondenten.

 

uitnodiging

Een online dataverzameling werkt als volgt: van de opdrachtgever ontvangt Triqs mailadressen en de bijbehorende aanhef/namen van de respondenten die benaderd moeten worden. Deze respondenten ontvangen vervolgens een e-mail met daarin uitleg over het onderzoek en een link die naar de online vragenlijst in onze tool gaat.
Herinnering(en) versturen gaat ook gemakkelijk met online dataverzameling: na een afgesproken periode wordt er een herinneringsmail verstuurd met een link naar dezelfde vragenlijst, deze herinnering gaat alleen naar de non-respondenten (respondenten die de vragenlijst op dat moment nog niet hebben ingevuld).

 

vragenlijst invullen

Met de link in de email komt de respondent direct bij de vragenlijst terecht. Een andere manier is gebruik maken van de persoonlijke code die in de mail staat. Deze kan in onze onderzoekstool worden overgenomen waardoor de respondent ook bij diezelfde vragenlijst terecht komt.

Het invullen werkt simpel: de in te vullen antwoordoptie kan aangeklikt worden, het zogenaamd ‘routen’ naar vragen gaat automatisch.

 

uitnodiging per SMS

Een andere mogelijkheid om respondenten te benaderen de vragenlijst online in te vullen, is door een uitnodiging te sturen per sms. Triqs heeft dan van de opdrachtgever de telefoonnummers nodig van de respondenten. De respondent krijgt vervolgens een sms’je met een korte toelichting, de code om de vragenlijst in te vullen en een link naar de website.

 

verwerking

Ingevulde vragenlijsten komen direct in onze onderzoekstool terecht. Met name antwoorden op open vragen worden gecontroleerd op onder andere herleidbaarheid en privacy informatie.  


Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een online meting voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend 
contact op met één van de projectleiders van Triqs.