Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Opvang ambulant

Maatschappelijke opvang ambulant

meting voor personen die hulp krijgen van de maatschappelijke opvang, vrouwen- of zwerfjongerenopvang

De resultaten van deze meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 42 vragen en begint met een aantal vragen over de achtergrondgegevens van de cliënt. Daarna volgen vragen over het contact met de medewerkers, de hulp vanuit de voorziening, de hulp voor eventueel aanwezige kinderen en het resultaat van de hulp. Tevens wordt aan de cliënt een algeheel oordeel over de zorg gevraagd door de cliënt een rapportcijfer te laten geven. De vragenlijst eindigt met twee open vragen naar verbetermogelijkheden.

Daarnaast is er de mogelijkheid de vragenlijst aan te vullen met extra vragen.

Methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van de meting de volgende methodieken aan:


De meest gekozen methodiek bij dit type meting is door middel van uitreiking. Hierbij is er de mogelijkheid om de vragenlijsten te laten uitreiken door de dienstverlenende organisatie of middels cliëntbijeenkomsten waarbij er een interviewer vanuit Triqs aanwezig is om de vragenlijsten uit te reiken.

Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van deze meting is 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van het verzenden van de vragenlijsten of het inplannen van het uitreiken van de vragenlijsten tot het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Dit is in overleg met uw projectleider af te stemmen.

Uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: