Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

ouderverstoting

Ouderverstoting

onderzoek naar ouderverstoting / complexe omgangsproblematiek

Het drie-delige onderzoek onder ervaringsdeskundigen bestond uit een enquête, focusgroepen en belangengroepen. Het is uitgevoerd door Triqs B.V., in samenwerking met het Expertteam Ouderverstoting, onder leiding van mr. C.A.R.M van Leuven. De volledige rapportages zijn te vinden in de bijlagen van de beleidsreactie op het Adviesrapport Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek door S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming.

Triqs vroeg vooraf de garantie aan het Expertteam voor een onafhankelijke uitvoering van het onderzoek (uiteindelijk drie delen), waarbij de onderzoeker geen “partij kiest” en geen belang heeft bij de uitkomsten. Daarbij ook uitkomsten kan presenteren die mogelijk niet stroken met de opinie van Expertteam-leden. Die is gegeven. Wel vond procesmatig en wat betreft de kaders frequente afstemming plaats met het Expertteam, in het bijzonder de voorzitter.

Rapportages

Het eerste rapport “Kind In Zicht (deel 1)“, behandelt de enquêtes die hebben plaatsgevonden onder ouders en kinderen (volwassen ten tijde van afname) die te maken hebben (gehad) met contactverlies. 

Het tweede rapport “Kind In Zicht (deel 2)“, behandelt de focusgroepen die hebben plaatsgevonden met ouders en kinderen (volwassen tijdens de bijeenkomsten) die te maken hebben (gehad) met contactverlies. 

Het derde rapport “Kind In Zicht (deel 3)“, behandelt de belangengroep consultaties die hebben plaatsgevonden met belangengroepen die ouders en/of kinderen vertegenwoordigen die met contactverlies te maken hebben (gehad). De belangengroep consultaties hebben geen rol gespeeld in de scriptie.

Expertmeting

Het Expertteam heeft na de onderzoeken onder ouders en kinderen zelf (2e helft 2020) een eigen verkenning gedaan onder door hen geselecteerde experts (>20); er werd daarbij van de onderzoek hulpmiddelen gebruik gemaakt die Triqs voor de belangengroep consultatie had ontwikkeld. Ook de leden van het Expertteam zelf hebben uitgebreid hun opinies beschreven. 


Mocht u vragen hebben over deze meting dan kunt u per mail contact opnemen met Arthur Weynschenk via weynschenk@triqs.nl