Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

PREM Farmacie

PREM Farmacie

Deze PREM meting is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt.

Voor de PREM Farmacie is een nieuwe PREM vragenlijst (Patient Reported Experience Measure) ontwikkeld. De vragen uit deze PREM Farmacie kunnen ook worden doorgeleverd aan Zorgkaart Nederland.

De periode waarin de PREM Farmacie uitgevoerd kan worden is 1 oktober 2023 tot en met 1 mei 2024. U kunt zelf bepalen wanneer u start. De PREM Farmacie kan worden uitgevoerd als puntmeting en als continue meting.

Uitvoering van deze meting geeft inzicht in de ervaringen en belevingen van cliënten over de service van de apotheek en de behandeling. 

Vragenlijst

De vragenlijst PREM Farmacie versie 3.0 over de ervaringen met de apotheek bevat in totaal 19 vragen. De volgende subdomeinen komen naar voren:

  • bejegening en communicatie (contact)
  • informatie, voorlichting & begeleiding
  • deskundigheid
  • cliëntgerichtheid / zorg op maat (meedenken)
  • samenwerking & afstemming
  • organisatie (wachttijd, bereikbaarheid)
  • privacy

Daarnaast bevat de vragenlijst een rapportcijfer vraag en een aanbevelingsvraag (NPS).

De vragenlijst is ontwikkeld door Significant en Argo Bv in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Patiëntenfederatie Nederland met draagvlak van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren farmacie en de leden van ZN.

Triqs biedt de mogelijkheid om de standaard PREM Farmacie vragenlijst aan te vullen met extra vragen die voor uw organisatie interessant zijn.

Automatisch aanleveren

Triqs heeft een koppeling met Pharmacom voor automatische aanlevering van de persoonsgegevens voor het versturen van de uitnodigingen aan de respondenten.

 

Aanlevering van data voor landelijke benchmark

Aanlevering van de meetresultaten wordt gedaan door Triqs volgens een vast format (codeboek).

Aanlevering ZorgkaartNederland

Binnen de PREM Farmacie zijn 7 vragen opgenomen van Zorgkaart Nederland. Triqs draagt zorg voor de aanlevering van de data aan ZorgkaartNederland.

Methodiek

Voor de PREM Farmacie is vastgesteld dat deze op basis van de online methodiek plaatsvindt. Er worden dus geen schriftelijke vragenlijsten verspreid. Cliënten krijgen de uitnodiging binnen 8 weken na ontvangst van de medicatie. De volgende methoden zijn mogelijk:

Bij voorkeur worden er 1000 cliënten aangeleverd, waaruit Triqs een steekproef trekt van minimaal 350 cliënten. De minimale vereiste respons is 80, waarvan minstens 45 respondenten met eerste uitgifte en 35 respondenten met herhaalmedicatie.

Meetperiode

De doorlooptijd van deze meting is 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Ook is het mogelijk om een continue meting uit te voeren waarbij er minimaal elke maand een meetmoment is.

Uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: