PREM Wijkverpleging 2020 alsnog verplicht

Leestijd: 5 minuten

17 juni 2020

De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging heeft in overleg met ZiNL besloten dat zorgorganisaties die wijkverpleging bieden in 2020 alsnog verplicht zijn een PREM-meting uit te voeren. Deze PREM-meting had een meetperiode van februari 2020 – juni 2020, die periode is verlengd tot eind december 2020. De data dient aangeleverd te worden voor 1 maart 2021.

Er zijn nu verschillende situaties mogelijk:

PREM-meting gedaan in de oorspronkelijke meetperiode

Wanneer een organisatie al in de oorspronkelijke meetperiode van februari 2020 – juni 2020 een PREM-meting heeft uitgevoerd dan heeft de organisatie de mogelijkheid om in juni/juli 2020 de gegevens te delen met Mediquest; dit is niet verplicht. De portal staat open van 16 juni tot en met 12 juli 2020. Bij voldoende data ontvangt de zorgorganisatie een rapportage terug vanuit Mediquest met daarin een casemix-correctie (oftewel een benchmark-rapportage). Daarnaast wordt de data gebruikt voor de inhoudelijke evaluatie van de PREM Wijkverpleging. Als laatste is er de mogelijkheid om deze data via de portal van Mediquest beschikbaar te stellen aan de zorgverzekeraars. Dit is geen verplichting, maar een optie.

Als u als zorgorganisatie al gemeten heeft, dan kunt u deze data ook gebruiken voor de verplichte aanlevering voor 1 maart 2021. De exacte deadline voor de aanlevering van deze gegevens wordt
op een later moment met u gecommuniceerd. De zorgorganisatie kan dan aan Triqs vragen om deze data te delen met Mediquest. Wanneer de zorgorganisatie voor 12 juli 2020 de data gedeeld heeft met Mediquest en besluit om verder in 2020 geen aanvullende meting uit te voeren, dan zal Mediquest deze data voor de zorgorganisatie in beheer houden voor de aanlevering voor 1 maart 2021. Voor deze aanlevering is er geen heraanlevering mogelijk, organisaties hebben maar een keer de mogelijkheid om gegeven te delen met Mediquest voor begin maart 2021.

Als u al een PREM-meting heeft uitgevoerd, met voldoende respons, is het aan u om te zien of u in 2020 nog meer ervaringen op haalt. U als organisatie bepaalt zelf of de opgehaalde data voldoende is of dat u toch nog een aanvullende meting wil doen in 2020. Wanneer uw zorgorganisatie besluit om toch een aanvullende meting uit te voeren, dan dient uw zorgorganisatie voor 1 maart 2021 de data nogmaals te delen via Triqs met Mediquest.

Nog geen PREM-meting uitgevoerd

Wanneer u nog geen PREM-meting heeft uitgevoerd dan heeft u tot december 2020 de mogelijkheid om alsnog een PREM-meting te doen. Voor de meting in 2020 is een handboek opgesteld, het handboek is voor deze meting ook van toepassing.

 

Voor meer informatie over de PREM-meting en een afschrift van het originele bericht vanuit Mediquest aan Triqs kunt u contact met ons opnemen. Actiz-leden zijn via een directiemail hiervan op de hoogte gebracht.

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel