Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy

Privacy

Ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek heeft Triqs haar privacybeleid opgesteld. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Triqs omgaat met privacy gevoelige informatie. Een exemplaar hiervan wordt u desgewenst op papier toegezonden.

Triqs verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om personen te benaderen voor deelname aan een onderzoek.

 

Verzameling en verzending van gegevens

Triqs ontvangt van de instellingen die ons bureau inzetten om een onderzoek te laten uitvoeren informatie van hun cliënten, klanten of medewerkers. Deze informatie kan bestaan uit NAW gegevens, geslacht, ontvangen zorg (bij CQI en CT onderzoeken), afdeling, regio of locatie (bij medewerker tevredenheidsonderzoeken).

Triqs gebruikt deze gegevens bij het eventueel uitvoeren van een steekproef, het aanschrijven van de persoon om deel te nemen aan het onderzoek en eventueel het sturen van herinneringen als blijkt dat de persoon nog niet gereageerd heeft.

Deze data wordt op een beveiligde manier verzonden (niet via mail) en wordt op een beveiligde manier opgeslagen (zie ook bewaren en beveiligen).

 

Verwerking van de gegevens

Triqs verwerkt uw gegevens met inachtneming van onderstaande punten:

Triqs verstrekt geen informatie over de persoonsgegevens en/of het gekoppeld onderzoek aan de opdrachtgever of andere belanghebbenden, zowel mondeling of schriftelijk of in welke andere vorm dan ook.

Deze (uw) gegevens worden wel gekoppeld aan het door uw ingevuld onderzoek met als doel om deelnemers een herinnering te sturen indien ze nog niet hebben meegedaan met het onderzoek (of een bedankje sturen dat ze wel hebben meegedaan). Ook worden de gegevens gebruikt om statistische analyses te doen op basis van de eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, afkomst) van groepen respondenten met eenzelfde kenmerk/eigenschap.

 

Bekendmaking van de gegevens

Zonder uw toestemming zal Triqs de persoonsgegevens niet vrijgeven aan derden ten behoeve van bijvoorbeeld commerciële doeleinden. Triqs is gerechtigd persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting). Tevens in het geval van het afdwingen van het Triqs beleid of indien het noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van derden.

De gegevens van deelnemers aan het onderzoek zijn niet te herleiden naar persoonsniveau en worden alleen op een geaggregeerd niveau gepresenteerd aan de opdrachtgever en eventueel derden .

 

Beveiliging

Triqs neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere versleuteling, wachtwoordbeveiliging en fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn

Triqs bewaart uw persoonlijke gegevens (NAW, geslacht, zorgduur, afgenomen zorg) niet langer dan noodzakelijk. Binnen 3 maanden na afsluiting onderzoek worden ze door ons vernietigd.

Deel
Deel
Deel