Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

puntmeting

puntmeting

een veelgebruikte term in de frequentie van meten is de puntmeting

puntmeting

In een puntmeting worden op een zeker moment alle cliënten (al dan niet aan de hand van een steekproef) bevraagd. Binnen een aantal weken heeft u een overzicht van hoe uw cliënten de dienstverlening hebben ervaren. Naast de puntmeting onderscheiden we ook de continue meting

De meestgebruikte variant van de puntmeting is de eenmalige puntmeting. Hierbij wordt een specifieke cliëntengroep eenmalig benaderd. Dit houdt overigens niet in dat er maar 1 verzending / uitnodiging is, er kunnen binnen deze variant ook gebruik worden gemaakt van herinneringen.
Daarnaast onderscheiden we ook een variant met meerdere puntmetingen (semi-continue) waarbij dezelfde cliënten meerdere malen worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dit kan dan bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks worden uitgevoerd. Deze variant word vaak gebruikt in het kader van programmatische zorg. 

 

voordelen puntmeting

Het grote voordeel van een puntmeting is dat het meettraject goed planbaar is. Een aantal weken na start van de dataverzameling zijn de resultaten beschikbaar. De resultaten geven een goede afspiegeling van de cliëntenpopulatie op dat moment.

 

wanneer een puntmeting

Een puntmeting wordt vaak gebruikt als er snel een beeld moet worden verkregen van de huidige cliëntenpopulatie; als het ware een foto van de cliëntervaringen van dat moment. Het kan zijn dat een puntmeting wordt voorgeschreven als meetmethode bij een verplichte meting. Maar ook als de aanleiding van meten is vanwege een kwaliteitscertificaat (bv. HKZ of ISO voor de zorg) is een puntmeting een veelgebruikte meetfrequentie.