Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

schriftelijk

schriftelijke dataverzameling

schriftelijke vragenlijsten met postverzending of uitreiken

schriftelijk

Schriftelijke dataverzameling houdt in dat de vragenlijsten op papier worden ingevuld. Een meettraject met papieren vragenlijsten is een veelgebruikte methodiek voor dataverzameling. Met name kwantitatieve metingen (enquêtes) voor oudere doelgroepen zijn zeer geschikt om op papier uit te voeren. Voordelen van de methode zijn: minder gevoelig voor sociaal wenselijke antwoorden, en geschikt voor grotere groepen.

 

uitnodiging

Vragenlijsten die via de post worden verspreid, worden door Triqs samen met een begeleidende brief naar de respondenten gestuurd. Hiervoor zijn zogenaamde NAW gegevens nodig (namen, adressen en woonplaatsen) van de respondenten zodat de vragenlijsten door Triqs naar de juiste respondenten gestuurd kunnen worden. In een schriftelijk traject met postverzending kan er gebruik worden gemaakt van een herinnering. Deze herinnering kan dan gestuurd worden aan de personen die nog niet gereageerd hebben (non-respons).

Vragenlijsten die middels uitreiken verspreid worden, zullen eerst door Triqs als pakket naar de organisatie gestuurd worden. De organisatie kan dan de vragenlijsten op locatie uitreiken aan de desbetreffende respondent. Als de opdrachtgever via eigen medewerkers de vragenlijst uitreikt dan wordt daarmee meteen het belang dat de organisatie eraan toekent getoond. Dit heeft in veel gevallen een positieve invloed op de respons.

Bij het uitreiken van schriftelijke vragenlijsten kan ook gebruik gemaakt worden van een herinnering, alleen die wordt vaak aan alle mensen uitgereikt. Vaak worden de metingen anoniem ingevuld en kan geen persoonlijke informatie over het wel of niet invullen van de vragenlijst worden verstrekt.

 

vragenlijst invullen

De papieren vragenlijst kan worden ingevuld met behulp van een pen of potlood. Voor de respondent die de vragenlijst graag online wil invullen staat er een code op de vragenlijst. Deze kan worden overgenomen in onze onderzoekstool waarn de vragenlijst digitaal kan worden ingevuld.

Mocht een respondent 2x de vragenlijst invullen dan zal de vragenlijst die door ons als eerste is ontvangen leidend zijn.

 

retourzending

De ingevulde vragenlijsten worden opgestuurd naar Triqs met behulp van een bijgeleverde antwoordenveloppe. De respondent kan zelf de ingevulde vragenlijst op de post doen. Afhankelijk van de afspraken in het meettraject kan er ook voor worden gekozen om de ingevulde vragenlijsten te verzamelen en in bulk naar Triqs te versturen.

 

verwerking

De door ons ontvangen schriftelijke vragenlijsten worden verwerkt in onze database. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een scanner en 100% handmatige controle. Hierdoor zijn wij zeker van juiste invoer / verwerking van de onderzoeksdata.


Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een schriftelijke meting voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de projectleiders van Triqs.