Meteen naar de inhoud

schriftelijke rapportage

schriftelijke rapportage

de resultaten van uw meting in een schriftelijke (PDF) rapportage

Schriftelijke rapportage

De resultaten van de meting kunnen worden gepresenteerd in een overzichtelijke schriftelijke rapportage. De tekstuele toelichtingen en visuele weergaven in het rapport ondersteunen en vergemakkelijken de interpretatie van de uitkomsten. Daarnaast biedt het rapport niet alleen de resultaten per vraag, maar ook conclusies en interpretaties die een opstap bieden voor concrete verbeterplannen. Hieronder volgt een kort overzicht van de opbouw en inhoud van een schriftelijke rapportage.

 

Methode

In de rapportage wordt eerst teruggekeken naar de meting zelf. Welke methodiek is er gebruikt en hoe is het uitgevoerd. Dit geeft de lezer een duidelijk beeld van de stappen die door Triqs en de organisatie doorlopen zijn. Daarna volgt een analyse van de respons met in een grafiek een heldere weergave van het percentage respondenten en non-respondenten.

 

Uitkomsten meting

grafiek rapportageVervolgens worden de resultaten van de meting per vraag gepresenteerd. Per vraag staat er een tabel en een grafiek. De tabel toont de antwoordopties en de gegeven antwoorden. Vragen met dezelfde antwoordopties binnen hetzelfde thema worden onder elkaar getoond. Een grafiek in de vorm van een staafdiagram biedt visuele ondersteuning bij het interpreteren van de gegeven antwoorden. Door te werken met verschillende kleurstellingen is in één oogopslag te zien of een vraag positief of negatief is beantwoord.
Aan het einde van dit hoofdstuk volgt een samenvatting met daarin de NPS score, het gemiddelde rapportcijfer voor de organisatie en opvallende positieve en negatieve scores.

 

Interpretatie van de uitkomst

Naast de gegeven antwoorden per vraag biedt de rapportage meerwaarde in de vorm van concrete aanknopingspunten voor verbetering van de dienstverlening. 
Zo kan er per thema een verbeterkwadrant worden opgesteld dat inzicht geeft in de pluspunten en verbeterpunten van de organisatie, inclusief hoge en lage prioriteit. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek vergeleken met de spiegelinformatie van Triqs, waardoor de organisatie een vergelijking kan maken met soortgelijke organisaties.

 

Maatwerk

Uiteraard is er in het rapport ook ruimte voor maatwerk. Daarbij kunt u denken aan:

  • Rapporten per locatie. Dit biedt de mogelijkheid om de locaties met elkaar te vergelijken en per locatie te zien waar de mogelijke verbeterpunten liggen.
  • Vergelijking van meetjaren. Dit biedt inzicht in het effect van verbeterplannen door te zien of er op bepaalde thema’s hoger wordt gescoord in vergelijking met de voorgaande meting(en).

 

Factsheet

Naast een uitgebreide schriftelijke rapportage ontvangt u ook een factsheet. Een factsheet is een praktische samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de meting. Dit overzicht is zeer geschikt om binnen de organisatie te verspreiden, zodat alle belangstellenden inzicht krijgen in de belangrijkste uitkomsten.

 

Infographic

infographicNaast de schriftelijke rapportage en de factsheet bieden we de mogelijkheid de onderzoeksresultaten uit te beelden in een infographic. Deze informatieve illustratie van max. 1 A4 bevat de belangrijkste resultaten van de meting in een aansprekende weergave van tekst en beeld.

Deel
Deel
Deel

Triqs krijgt landelijke bekendheid na afronding onderzoek over Gezinsadvocaten.