Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

science

Triqs science

Triqs levert digitale diensten in zorg en gemeenten. Meten en teruggeven van ervaringen, behoeften, opvattingen staat centraal. Meten met vragenlijsten staat nooit op zichzelf maar heeft een doel. Denk aan kwaliteitsverbetering op de werkvloer of betere hulp- of zorgkeuzes. Of het vinden van het beste pakket om de competentie van individuele werknemers te verbeteren of het vinden van knelpunten in de organisatie.
Vragenlijsten afnemen en data analyseren is maar de helft vinden wij. Het gaat ook om de vertaalslag; daar zijn we goed in.

Wij leveren vragenlijst informatie op maat terug, aangepast aan de gebruikers. Meestal zijn er meerdere gebruikers, en die krijgen dan ook hun eigen ‘dashboard’, hun eigen signalen terug. Dat vraagt innovatieve methoden om gegevens personaliseerd, op maat terug te presenteren. En state-of-the-art techniek waardoor de gegevensstromen veilig zijn en waardoor anoniem blijft wat anoniem moet zijn. En goede maar toch begrijpelijke statistiek om resultaten vergelijkbaar te krijgen op een manier die juist bij dat gebruik past.

Sinds 2015 werkt Triqs daarom ook mee aan research in samenwerking met universitaire wetenschappers. Medisch, sociaal-wetenschappelijk, juridisch onderzoek waar het erom gaat iets te weten te komen met vragenlijsten. Triqs maakt hiervoor nieuwe, innovatieve vragenlijsten maar ook nieuwe terugrapportagemethoden of nieuwe veilige datastroom-technieken binnen de veeleisende regels van AVG en wetgeving op onderzoek met mensen.

Onderzoek

Momenteel zijn er 2 grote clusters van onderzoek:

  • Triqs verzorgt de meting van kwaliteit-van-leven en klachten in 3 nationale studies rond long covid, gefinancierd door de Hartstichting, ZonMw, en de stichting EuroQol. Capacity2, DEFENCE en CORFU 
  • Triqs onderzoekt de meerwaarde van het werken met 1 gemeenschappelijke gezinsadvocaat bij complexe scheidingen, de GARAGE-studie; dit is een nationaal experiment in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak


Eerder was Triqs betrokken bij:

  • de ontwikkeling van een internationale vragenlijst voor clientervaringen in de geboortezorg (ReproQ); recent een herziening van de kraamzorgkwaliteitsvragenlijst (CLiK)
  • een indicatorenset en daarmee verbonden vragenset voor de Kraamzorg (LIP-studie) 
  • de ontwikkeling van Kraamzorg-op-Maat (een manier op elke pas bevallen vrouw een aangepast pakket van zorg te geven; een vorm van waardegedreven zorg, Value-Based Health Care); de KOM-studie


Het research-verband houdt in dat Triqs ook publiceren ondersteunt, soms in de rol van onderzoeker optreedt, en een not-for-profit tarifering hanteert. Verder investeert Triqs in methodiek ontwikkeling: voor kwaliteit van zorg terugkoppeling (via PREMs en PROMs) is de zgn. STEPS-methode ontwikkeld

Wilt u meer weten? Vul uw gegevens in op ons contactformulier of bel direct met ons op 038 – 466 15 70.