Meteen naar de inhoud

speciale doelgroepen

groepsbijeenkomst
afname vragenlijst

dataverzameling bij speciale doelgroepen

Speciale doelgroepen

Onder speciale doelgroepen verstaan wij cliënten die lastig bereikbaar zijn voor het uitvoeren van een meting. Vaak ontvangen deze cliënten maatschappelijke opvang (vrouwenopvang, verslavingsopvang of zwerfjongerenopvang) en kunnen terecht bij bijvoorbeeld een inloophuis. Dataverzameling onder deze groepen respondenten gaat vaak anders te werk, omdat het lastig is om deze mensen via een reguliere schriftelijke of online methode te benaderen ivm een verminderde bereikbaarheid. 

 

uitnodiging

Voor deze speciale doelgroepen wordt vaak gekozen voor het onder begeleiding invullen van de vragenlijst. Deze respondenten krijgen van de organisatie waar zij komen te horen wanneer er een bijeenkomst plaatsvindt. Op deze bijeenkomst kunnen zij aanwezig zijn om een vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal (er staan dan meerdere pc’s of tablets klaar), maar gebeurt meestal schriftelijk. Respondenten kunnen in een tijdsbestek van 2 a 3 uur binnenlopen om de vragenlijst te komen invullen. Belangrijk is om een moment te kiezen waarop verwacht wordt dat veel clienten aanwezig en beschikbaar zijn. 

 

vragenlijst invullen

Er staat een stapel vragenlijsten klaar met pennen, ook zijn er 1 of meerdere medewerker(s) van Triqs aanwezig om de respondenten te helpen met het invullen van de vragenlijst. Als er vragen zijn over wat er precies bedoeld wordt met een vraag dan kan de medewerker hierbij helpen. 

Het kan voorkomen dat er onveilige situaties optreden bij de bijeenkomsten (cliënten die onder invloed zijn, agressie, etc.). Als het risico hierop voor een bepaalde locatie/afdeling groot is, dan is het wenselijk dit te bespreken met uw projectleider zodat onze medewerkers hiervan vooraf op de hoogte gebracht kunnen worden. 

retourzending

De ingevulde vragenlijsten worden verzameld en in een dichte envelop gedaan. Deze vragenlijsten gaan weer terug naar Triqs. 

 

verwerking

De door ons ontvangen schriftelijke vragenlijsten worden verwerkt in onze database. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een scanner en 100% handmatige controle. Hierdoor zijn wij zeker van juiste invoer / verwerking van de onderzoeksdata.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een meting voor speciale doelgroepen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze projectleiders. 

Deel
Deel
Deel

Triqs krijgt landelijke bekendheid na afronding onderzoek over Gezinsadvocaten.