stappenplan

stappenplan dataverzameling

dataverzameling bij Triqs volgt een vast stappenplan

stappenplan

Het stappenplan dat wordt gevolgd bij uitvoering van de dataverzameling is – ongeacht de methodiek – in de meeste gevallen vergelijkbaar. Onderstaand een overzicht van de te nemen stappen bij de uitvoering van een meting. 

 

1 vooraf

 • Verwerkersovereenkomst wordt opgesteld i.v.m. te ontvangen gegevens;
 • Brieven/begeleidende informatie en vragenlijst, evenals de planning worden afgestemd;
 • Triqs ontvangt benodigde gegevens van de organisatie (NAW, mailadressen, telefoonnummers, data en tijdstippen, contactpersonen, en evt. aanvullende informatie als parameters);
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een onderzoeksplan.


2 start dataverzameling

 • In het geval van schriftelijke en online methode: Triqs maakt de eerste verzending in orde (versturen van vragenlijsten via de post of e-mail) waarop de respondenten de vragenlijst ontvangen. Het invullen kan van start!
 • Of: in het geval van interviews, bijeenkomsten en focusgroepen: medewerkers van Triqs komen langs op de afgesproken locatie, datum en tijdstip voor afname van de vragenlijst.


3 voortgangscontrole tijdens de meting 

 • er vindt regelmatige controle plaats op de respons van de meting. In het geval van schriftelijke en online methode kunnen er herinneringen worden verstuurd;
 • Bij achterblijvende respons wordt u tijdig geïnformeerd en kan er eventueel actie worden ondernomen (een extra herinnering, medewerkers van de organisatie het onderzoek onder de aandacht laten brengen, etc.).


4 einde dataverzameling

 • Er wordt gecontroleerd of alle vragenlijsten verwerkt zijn en in de database zitten;
 • De database wordt gesloten;
 • Er wordt gecontroleerd wat er afgesproken is over rapportages en analyses;
 • Rapportages, factsheets en analyses worden gemaakt en opgeleverd.


5 afronding meting 

 • Alleen geanonimiseerde SPSS bestanden worden opgeslagen voor benchmark. Overige bestanden worden vernietigd (bestanden met persoonsgegevens en overbodige bestanden);
 • De meting wordt geëvalueerd met u (o.a. middels een formulier dat u kunt invullen om onze dienstverlening te verbeteren).
Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel
Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel