Ga naar de inhoud

stappenplan

stappenplan dataverzameling

dataverzameling bij Triqs volgt een vast stappenplan

stappenplan

Het stappenplan dat wordt gevolgd bij uitvoering van de dataverzameling is – ongeacht de methodiek – in de meeste gevallen vergelijkbaar. Onderstaand een overzicht van de te nemen stappen bij de uitvoering van een meting. 

 

1 vooraf

 • Verwerkersovereenkomst wordt opgesteld i.v.m. te ontvangen gegevens;
 • Brieven/begeleidende informatie en vragenlijst, evenals de planning worden afgestemd;
 • Triqs ontvangt benodigde gegevens van de organisatie (NAW, mailadressen, telefoonnummers, data en tijdstippen, contactpersonen, en evt. aanvullende informatie als parameters);
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een onderzoeksplan.

   

2 start dataverzameling

 • In het geval van schriftelijke en online methode: Triqs maakt de eerste verzending in orde (versturen van vragenlijsten via de post of e-mail) waarop de respondenten de vragenlijst ontvangen. Het invullen kan van start!
 • Of: in het geval van interviews, bijeenkomsten en focusgroepen: medewerkers van Triqs komen langs op de afgesproken locatie, datum en tijdstip voor afname van de vragenlijst.

   

3 voortgangscontrole tijdens de meting 

 • er vindt regelmatige controle plaats op de respons van de meting. In het geval van schriftelijke en online methode kunnen er herinneringen worden verstuurd;
 • Bij achterblijvende respons wordt u tijdig geïnformeerd en kan er eventueel actie worden ondernomen (een extra herinnering, medewerkers van de organisatie het onderzoek onder de aandacht laten brengen, etc.).

   

4 einde dataverzameling

 • Er wordt gecontroleerd of alle vragenlijsten verwerkt zijn en in de database zitten;
 • De database wordt gesloten;
 • Er wordt gecontroleerd wat er afgesproken is over rapportages en analyses;
 • Rapportages, factsheets en analyses worden gemaakt en opgeleverd.

   

5 afronding meting 

 • Alleen geanonimiseerde SPSS bestanden worden opgeslagen voor benchmark. Overige bestanden worden vernietigd (bestanden met persoonsgegevens en overbodige bestanden);
 • De meting wordt geëvalueerd met u (o.a. middels een formulier dat u kunt invullen om onze dienstverlening te verbeteren).

Triqs krijgt landelijke bekendheid na afronding onderzoek over Gezinsadvocaten.