Meteen naar de inhoud

STEPS Burgerpeiling

STEPS Burgerpeiling

een inwonersonderzoek voor gemeenten

Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het welzijn van elkaar. De Burgerpeiling geeft gemeenten inzicht in de randvoorwaarden voor inwonerparticipatie en de behoefte in de samenwerkingsrelatie met de gemeente.

De vragenlijst vertelt niet alleen wat niet goed gaat, maar ook wat wel goed gaat. En die uit elkaar haalt waar u als gemeente op inhoud moet verbeteren of op de manier waarop u met de burger omgaat. Die u vertelt waar u en uw burger van mening verschillen over wie aan zet is.

vragenlijst

De vragenlijst is vanuit zowel praktische als wetenschappelijke principes opgesteld. De vragen zelf zijn in eenvoudig Nederlands geformuleerd. Onze vragenlijst is een allesomvattende lijst die onderwerpen bevraagd welke voor de burger én gemeente relevant zijn.

De vragenlijst bestaat uit 4 modules: de buurt, de gemeente, achtergrondgegevens, en dienstverlening van de gemeente. De modules over de buurt en de gemeente bevatten een aantal onderwerpen.

De onderwerpen beginnen dicht bij huis (woongenot, voorzieningenniveau, bereikbaarheid, leefbaarheid), en eindigen met meer algemene kwesties (klimaat, milieu). De onderwerpen worden herkenbaar geformuleerd en vormen samen het hele gemeentelijke pakket. Voor jong en oud.
Elk onderwerp wordt volgens een vast stramien in beeld gebracht: wat is de situatie (waar zitten knelpunten en waar zit het goed), in welke mate vindt de burger dat de gemeente iets moet doen, en wat dan precies.

De uitvraag van slechts 1 of enkele modules is mogelijk, maar geeft ons inziens nog niet voldoende verbeterinformatie. Om te kunnen verbeteren als iets niet naar wens is, moet je weten waar het aan ligt, en daar helpt een selectief aantal onderwerpen niet bij. Als de informatiewaarde groter is, weet je waaraan je kan werken.

Met de STEPS Burgerpeiling is een (gedeeltelijke) aanlevering aan VNG Realisatie ten behoeve van waarstaatjegemeente.nl mogelijk.

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:

 Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

rapportage

Triqs besteedt net zoveel zorg aan het bevragen van burgers als aan de rapportage van de gemeente, het ‘stadspeil’. Als u dat wilt verzorgen we een website versie. U krijgt als gemeente het ‘stadspeil’ in een aantal perspectieven aangereikt. Per thema/onderwerp de hot issues, maar overkoepelend de verwachtingen van de burger. De cijfers zullen u helpen een keuze te maken: werken aan de verwachtingen en de communicatie, of werken aan de inhoud, aan de gesignaleerde knelpunten.

vergelijken

De vragenlijst houdt rekening met het feit dat er nogal verschillende groepen inwoners zijn. Bij het rapporteren van resultaten kunnen desgevraagd gebieden worden vergeleken (bijvoorbeeld buurten of wijken obv postcode), maar ook verschillende groepen inwoners (obv opleiding, inkomen of woonsituatie) om te kijken of specifieke gebieden of groepen extra aandacht vragen.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard Gemeentepeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Deel
Deel
Deel
WoonzorgnetStaffunctionaris Zorg
Lees verder
"De samenwerking met Triqs is prettig, laagdrempelig, klantvriendelijk en professioneel."

Benieuwd hoe Triqs vernieuwend kan zijn voor uw organisatie?

Triqs krijgt landelijke bekendheid na afronding onderzoek over Gezinsadvocaten.