Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

STEPS Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen (GZSP)

Geneeskundige zorg (GZSP)

meting voor cliënten die geneeskundige zorg ontvangen vanuit de Zvw

GZSP staat voor Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen: generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in de eerstelijn bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Clienten die GZSP-zorg krijgen, hebben meestal niet 24 uur per dag zorg nodig. Zij hebben wel behandeling nodig, vaak van meerdere zorgverleners. GZSP-zorg kan lang of kort duren. Clienten kunnen deze zorg thuis krijgen of overdag in een verpleeghuis.

Bij GZSP zorg kan het gaan om:

  • Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden;
  • Zorg zoals gedragswetenschappers bieden;
  • Paramedische zorg;
  • Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten;
  • Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel;
  • Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of Multiple Sclerose;
  • Zorg aan patiënten met sterk gedragsgestoord en een lichte verstandelijke beperking (sglvg);
  • Zorg aan patiënten met een lichamelijke beperking door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor.


Voor deze sector geldt een kwaliteitskader. Hierin zijn indicatoren opgenomen voor het meten van klanttevredenheid. De zorgaanbieder dient dit kwaliteitskader te hanteren en maakt de gemeten kwaliteitsgegevens openbaar door aanlevering aan het Zorginstituut Nederland.

 

Vragenlijst

De vragenlijst STEPS GZSP is op dit moment in ontwikkeling.

Methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van de meting Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) de volgende methodieken aan:


De best passende methodiek zal uiteraard samen met u als opdrachtgever worden bepaald.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van deze meting bedraagt meestal 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Een afwijkende doorlooptijd is ook mogelijk. Dit is in overleg met uw projectleider af te stemmen.

Uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: