Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

STEPS

STEPS methode

introductie van de door Triqs ontwikkelde STEPS methode

De STEPS methode heeft Triqs ontwikkeld om kwaliteit van zorg (of van een geleverde dienst) inzichtelijk te maken. De ervaring van Triqs is dat de huidige set vragenlijsten die gebruikt worden in allerlei werkvelden niet altijd voldoende concrete verbeterinformatie opleveren. Triqs heeft daarom een nieuwe set vragenlijsten ontwikkeld genaamd STEPS (Scientific Triqs – Evaluation Public Services). 

Op dit moment hebben wij STEPS vragenlijsten ontwikkeld voor de volgende werkvelden:

 

STEPS vragenlijsten

De STEPS vragenlijsten zijn er voor verschillende branches en zijn altijd op een zelfde manier opgebouwd. Elke vragenlijst kent een basis-evaluatie lijst waarmee een minimale evaluatie van de geleverde zorg gedaan kan worden. Deze basis-evaluatie kan gebruikt worden voor de externe verantwoording en als signalering. Daarbovenop is het mogelijk één of meer modules toe te voegen aan de basisvragenlijst. Deze modules zijn een aanvulling op de elementen uit de basisvragenlijst en geven een meer volledig beeld van de ervaringen met de zorg. Dit maakt gerichte verbeteracties mogelijk.

 

Kenmerken STEPS vragenlijsten

  • er wordt niet alleen naar de klantervaringen met serviceaspecten (dienstverlening) gevraagd zoals bejegening en bereikbaarheid (‘PREM’), maar ook wordt altijd een minimale meting gedaan van de beoogde uitkomst van de geleverde zorg (‘PROM’);
  • zowel dienstverlening als uitkomstmeting worden zoveel mogelijk als ervaren of waargenomen ervaring/resultaat gemeten, zo dicht mogelijk bij de prestatie-omschrijving van wet en regelgeving;
  • er wordt altijd een zelfde minimale set achtergrondkenmerken bepaald;
  • vragen en antwoorden worden waar mogelijk aan bewezen en gepubliceerde liefst wetenschappelijke bronnen ontleend

 

Basisfilosofie

Een (kwaliteits)evaluatie-proces bestaat uit 3 onderdelen:

    • vragenlijst
    • afname methodiek
    • rapportagevorm

Doordat Triqs werkt met een basisvragenlijst en aanvullende modules, is er keuze voor de organisatie om de best passende vragenlijst, afnamemethodiek en rapportagevorm te kiezen.


Bent u geïnteresseerd in de STEPS methode en wilt u graag meer hierover weten? Neem dan contact met ons op.