Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

telefonisch

mondelinge dataverzameling

dataverzameling aan de hand van telefonische interviews 

telefonische interviews

Een dataverzameling met behulp van telefonische interviews houdt in dat de vragenlijsten mondeling via de telefoon worden afgenomen. De respondent wordt dan op een moment in een afgesproken tijdsbestek gebeld door een interviewer van Triqs. Het onderzoek wordt kort toegelicht waarna de vragenlijst samen doorlopen wordt. De interviewer vult de gegeven antwoorden in onze onderzoekstool in. Voordelen van deze methode zijn: een hogere respons, passend bij doelgroepen oudere respondenten, en minder onvolledig ingevulde vragenlijsten.

 

uitnodiging

Voor een telefonische afname wordt er samen met Triqs data afgesproken waarop een interviewer van Triqs de respondenten kan bellen. Het is handig om ook een tijdsbestek af te spreken waarbinnen de respondenten benaderd kunnen worden (of tijden waarop dat niet kan). Het is belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de agenda van de respondent zodat de tijd van de interviewer efficiënt kan worden ingezet. De respondenten worden tijdig op de hoogte gesteld van het onderzoek en de interviewer die belt.

vragenlijst invullen

De vragenlijst wordt mondeling afgenomen met de respondent via de telefoon. De interviewer zal eerst een korte toelichting geven over het onderzoek en een uitleg over het invullen van de vragenlijst. De respondent kan op dit moment (maar ook op elk moment tijdens de meting) aangeven alsnog niet te willen meewerken aan het onderzoek, dan wordt hij/zij afgemeld. Samen met de respondent wordt de vragenlijst doorlopen: de interviewer leest de vraag voor met de daarbij behorende antwoordopties, de respondent noemt de voor hem/haar best passende optie, waarop de interviewer deze invult. Antwoorden op open vragen worden door de interviewer ook ingevuld.

 

verwerking

Ingevulde vragenlijsten komen direct in onze onderzoekstool terecht. Met name antwoorden op open vragen worden nog een keer gecontroleerd op onder andere herleidbaarheid en privacy informatie.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een telefonische meting voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze projectleiders.