Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

vernieuwend-onderzoeksbureau

Vernieuwend onderzoeksbureau

Een samenwerking met Triqs wordt gekenmerkt door een groot aantal voordelen.

Zekerheid 1: Gecertificeerde projectleiding. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Gecertificeerde projectleiding

De meting zal worden begeleid door een gecertificeerd projectleider van Triqs die werkt conform de gestelde ISO 20252:2019 en NEN 7510, 7512 en 7513 protocollen.

Zekerheid 2: Helpdesk voor respondenten. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Helpdesk voor cliënten

In aanvulling op de projectleider stelt Triqs gedurende het gehele meettraject een telefonische helpdesk beschikbaar die bestaat uit gecertificeerde medewerkers die inhoudelijke kennis hebben over de meting.

Zekerheid 3: Drukwerk en verzending. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Drukwerk en verzending

Triqs draagt zorg voor alle voorkomende drukwerk en verzending. Dit betreft het printen van de vragenlijst en verzending hiervan, maar ook bijvoorbeeld een hardcopy exemplaar van de rapportage.

Zekerheid 4: 100% controle op data invoer. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

100% controle op data invoer

Triqs draagt zorg voor de invoer en verwerking van schriftelijke vragenlijsten. De invoer van de vragenlijsten gebeurt elektronisch, waarbij software de vragenlijsten controleert op juistheid. Triqs kiest voor het uitvoeren van 100% handmatige controle zodat we zeker zijn van correcte data.

Zekerheid 5: Realtime dashboard. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Realtime dashboard

Voor uitvoering van onze meettrajecten maken wij gebruik van ons eigen onderzoeksplatform ZorgPeil. Op dit beveiligde platform wordt de verzamelde data opgeslagen en kan de opdrachtgever de resultaten en de voortgang van de meting bekijken. Op aanvraag kunt u een demo bekijken.

Zekerheid 6: Toegankelijke eindrapportage. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Toegankelijke eindrapportage

Triqs staat bekend om haar duidelijke en praktische eindrapportages. Wij leggen ook bewust de nadruk op de rapportage omdat we vinden dat een organisatie naast de externe verantwoording ook met de resultaten van de meting aan de slag moet kunnen. Daarom hebben wij verbeterpunten en andere praktische inzichten toegevoegd om de interpretatie en communicatie binnen de organisatie te vergemakkelijken.

Zekerheid 7: Praktische factsheet. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Praktische factsheet

Om het inzicht in de resultaten van de meting nog verder te vergroten heeft Triqs de factsheet ontwikkeld. Dit is een samenvatting van de meting die gebruikt kan worden om zo de resultaten in de organisatie te communiceren.

Zekerheid 8: Extra vragen. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Extra vragen

Omdat er altijd onderwerpen zijn die interessant zijn om uit te vragen (zoals de cliëntenraad, klachtenprocedure of een specifieke signatuur) bieden we de mogelijkheid extra vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

Zekerheid 9: Benchmark data. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Benchmark data

Triqs voegt (daar waar beschikbaar) benchmarkdata toe aan de rapportage. Hiermee krijgt u direct inzicht in hoe uw resultaten zich verhouden tot vergelijkbare organisaties.

Zekerheid 10: Klanttevredenheid 8+. Triqs, vernieuwend onderzoeksbureau.

Hoge klanttevredenheid: 8+

De afgelopen jaren gaven onze klanten ons een 8 of hoger; een mooi resultaat. Onze doelstelling zal echter blijven dat we ons willen verbeteren en blijvende meerwaarde willen bieden aan onze opdrachtgevers!