Voordelen

Een samenwerking met Triqs wordt gekenmerkt door zeker 10 voordelen.

1. Projectleiding

Elke meting zal worden begeleid door een ervaren projectleider die werkt conform de gestelde normen en eisen die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. De projectleider is ook uw centrale aanspreekpunt tijdens de meting.

2. Helpdesk

In aanvulling op de projectleider stelt Triqs gedurende het meettraject een telefonische helpdesk beschikbaar. Cliënten en medewerkers kunnen bij de helpdesk terecht voor het afmelden voor de meting, instructies over het invullen van de vragenlijst en vragen over het meettraject.

3. Drukwerk & verzending

Triqs draagt zorg voor het drukwerk & verzending van de vragenlijsten. Ten behoeve hiervan staan er op kantoor van Triqs print- en couverteerapparatuur om dit proces zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

4. 100% controle

Triqs draagt zorg voor de invoer en verwerking van de vragenlijsten. De invoer van de vragenlijsten gebeurt elektronisch. Vanuit het keurmerk wordt geadviseerd om ten minste 10% van de vragenlijsten te controleren op juistheid. Triqs kiest voor het uitvoeren van 100% controle zodat we zeker zijn van correcte data.

5. onderzoeksplatform

Voor het uitvoeren van de meting maakt Triqs gebruik van een zelf ontwikkeld onderzoeksplatform. Hierin wordt het meettraject visueel gemaakt en worden de resultaten gepresenteerd. Afhankelijk van het type meting of de branche wordt gebruik gemaakt van de volgende platforms www.zorgpeil.nl www.gemeentepeil.nl www.matriqs.nl en www.survalid.com 

6. factsheets & rapportage

Triqs staat bekend om haar duidelijke en praktische eindrapportages. Wij leggen ook bewust de nadruk op de rapportage omdat we vinden dat een organisatie naast de externe verantwoording ook met de resultaten van de meting aan de slag moet kunnen. Daarom hebben wij verbeterpunten en andere vernieuwende inzichten toegevoegd om de interpretatie en communicatie binnen de organisatie te vergemakkelijken.

7. ISO / NEN normering

Triqs is ISO 20252 gecertificeerd en werkt conform de eisen van de NEN 7510, 7512 en 7513. Wij vinden het belangrijk een procesmatige maar ook inhoudelijke borging te hebben van onze dienstverlening. 

8. Benchmark

Referentiedata is belangrijk voor het kunnen interpreteren van de resultaten. Daarom zullen wij altijd zoveel als mogelijk benchmarkgegevens presenteren naast de resultaten van de meting. 

9. hoge klanttevredenheid

Dat bovenstaande punten zijn vruchten afwerpt is te zien in onze klanttevredenheid. Elk meettraject eindigt met een evaluatie waarbij opdrachtgevers ons feedback kunnen geven op de geboden dienstverlening. De afgelopen jaren gaven onze klanten ons een 8,5 of hoger als cijfer voor de totale dienstverlening. 

10. aanvullende dienstverlening

De uitvoering van een meting kan de start zijn van een verbetertraject. Niet iedere organisatie is in staat dit traject zelfstandig uit te voeren. Daarom biedt Triqs met aanvullende producten en diensten mogelijkheden om na de meting succesvol het verbetertraject in te zetten.

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel