vrijwilligersonderzoek

Meting onder vrijwilligers

Aan onze website wordt op dit moment hard gewerkt.

Het kabinet wil dat gemeenten en professionals bij zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden en de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij hun zelfredzaamheid en/of participatie meer rekening houden met mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook wil het kabinet dat gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de vrijwilliger. Daarom is de positie van mantelzorgers en vrijwilligers in de Wmo 2015 en in de Wlz versterkt.

Adviseur

Dorien Jansen

Dorien Jansen MSc

jansen@triqs.nl

085  48 78 260

06 – 123 45 789

Aansturing

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is niet alleen inzicht nodig in de capaciteiten van deze mensen, ook zal de aansturing vanuit de organisatie veranderen. De rol van zorgverlener zal steeds meer verschuiven van direct hulpverlener naar manager van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.

Gezien het feit dat de cliënt de zorginstelling uiteindelijk ook beoordeelt op de inzet van deze vrijwilligers geeft al aan hoe belangrijk dit thema is.

Onderzoek

Naast het meten van de tevredenheid van de vrijwilligers en mantelzorgers over hun inzet en aansturing kan Triqs ook aangeven in hoeverre de organisatie in staat is invloed op deze inzet en aansturing uit te voeren. Uiteraard zullen de hierbij behorende verbetersuggesties en vervolgacties hierin niet uitblijven.

Dit onderzoek zal niet alleen bij de vrijwilligers of mantelzorgers zelf worden afgenomen, ook zal de organisatie worden bevraagd voor een totaal zicht op de inzet van deze waardevolle groep ondersteuners.

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel

Benieuwd hoe Triqs vernieuwend kan zijn voor uw organisatie?   Bel 038 – 466 15 70