Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
NIEUWS
wijkteams

Wijkteam evaluatie

Leestijd: 2 minuten

Met de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein zijn lokale overheden verantwoordelijk voor jeugd, zorg en sociale zekerheid. Het idee hierachter is dat de afstand tussen burger en gemeente kleiner wordt en de gemeente hierdoor beter kan reageren op de vraag van de inwoner. Dit zorgt ervoor dat de gemeenten verantwoordelijkheid moeten nemen voor een groot aantal nieuwe taken.

 

onderzoeksdoel

Het onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in het functioneren van het wijkteam vanuit de optiek van de inwoners, wijkteam-medewerkers en de stakeholders van de wijkteams. De resultaten kunnen worden gebruikt als leerpunt voor de verdere progressie van het wijkteam.

 

uitvoering onderzoek

In een tweeledig onderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt wat de ervaringen met de wijkteams vanuit verschillende gezichtspunten zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners die ervaring hebben met het wijkteam, medewerkers van het wijkteam en externe stakeholders. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel schriftelijke als mondelinge dataverzameling. Door middel van het verspreiden van enquêtes onder inwoners en vervolgens verdiepende interviewgesprekken te houden met inwoners, medewerkers en stakeholders van de wijkteams zal een integraal beeld van het functioneren van het wijkteam worden verkregen.

Deel
Deel
Deel