Meteen naar de inhoud
NIEUWS
Two old ladies in park

WMO meting

Leestijd: 5 minuten

Voor WMO cliënten is een standaardvragenlijst opgesteld bestaande uit 10 vragen welke verplicht afgenomen dient te worden. Naast deze verplichte set vragen kan de gemeente zelf vragen toevoegen of gebruik maken van een set aanvullende vragen welke door VNG opgesteld is. Voor cliënten jeugdhulp is een modelvragenlijst (MCJO) beschikbaar welke gebruikt kan worden. Deze vragenlijst voldoet aan de eisen die de Jeugdwet stelt aan het cliëntervaringsonderzoek. Ook in deze vragenlijst is ruimte voor het toevoegen van extra vragen.

De grootte van de gemeente bepaalt hoeveel cliënten aangeschreven dienen te worden. De geselecteerde cliënten ontvangen per post een uitnodigingsbrief waarin gevraagd wordt om via internet een vragenlijst in te vullen. Voor WMO cliënten wordt standaard een papieren versie van de vragenlijst meegestuurd.

 

rapportage

In onze rapportage zullen de uitkomsten van het onderzoek op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd. Wij maken gebruik van frequentiegrafieken en -tabellen en zullen waar mogelijk een verdiepingsslag maken met behulp van statistische analyses. Naast een rapportage kunnen wij ook een factsheet opleveren waarin op beknopte en begrijpelijke wijze (toegespitst op de doelgroep) de uitkomsten teruggekoppeld worden.

 

Triqs oplossing

Onze jarenlange ervaring met het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoeken stelt ons in staat het CEO op gedegen en professionele wijze voor u uit te voeren. Ook kunnen wij u adviseren bij het opstellen van eventuele aanvullende onderzoeksvragen. Wij beschikken over een onderzoeksplatform waar u toegang tot krijgt en waarmee u het verloop van het onderzoek op elk gewenst moment kunt bekijken (respons, voorlopige uitkomsten, planning, etc.).

 

3D onderzoek

Naast de verantwoordelijkheden die voortkomen uit de WMO en Jeugdwet, zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling werk en inkomen vanuit de Participatiewet. Voor het evalueren van de regeling Werk en Inkomen zijn geen landelijk vastgestelde vragenlijsten beschikbaar zoals bij de WMO en Jeugdwet. Triqs heeft echter wel een onderzoeksopzet ontwikkeld waarbij de gemeente inzicht krijgt in de beleving van de dienstverlening rondom het proces van intake, begeleiding en uitstroom.

 

Verdiepingsmogelijkheden

Het cliëntervaringsonderzoek heeft een signaleringsfunctie. VNG adviseert om middels verdiepend onderzoek deze signalen verder te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door het uitzetten van een vragenlijst over een specifiek thema, het houden van focusgroepgesprekken of het houden van interviews. Triqs heeft ruime ervaring in het opstellen en verspreiden van vragenlijsten als ook in het houden van focusgroepgesprekken en/of interviews. Triqs heeft getrainde en ervaren interviewers in dienst die al meerdere jaren interviews houden met verschillende doelgroepen (onder andere somatische zorg, gehandicaptenzorg en GGZ). Dus ook voor een verdiepingsslag van de uitkomsten bent u bij Triqs aan het juiste adres.

Deel
Deel
Deel

Gevonden wat u zocht of kunnen we u verder helpen?